Dao ir Mao „Asimiliacija”
menas                    Žodis anksčiau tariamas kaip ankščiau
                    Žodis pavyzdžiui tariamas kaip pavyždžiui
                    Žodis propaganda tariamas kaip viešieji ryšiai
                    Žodis ideologija tariamas kaip valstybės politika
                    Žodis žiniasklaida tariamas kaip smegenų plovimas
                    Žodis žmogus tariamas kaip rinkėjas
                    Žodis laisvė tariamas nuolat
                    Žodis liaudis netariamas
 

                    Žodis bėgti tariamas kaip bėkti
                    Žodis dirbti tariamas kaip dirpti
                    Žodis turtuoliai tariamas kaip aukštuomenė
                    Žodis kapitalizmas tariamas kaip visuotinė gerovė
                    Žodis išnaudojimas tariamas kaip darbo vietų kūrimas
                    Žodis žmogus tariamas kaip vartotojas
                    Žodis lygybė tariamas su panieka
                    Žodis buržujus netariamas
 

                    Žodis absoliutas tariamas kaip apsoliutas
                    Žodis abstrakcija tariamas kaip apstrakcija
                    Žodis karas tariamas kaip kova su terorizmu
                    Žodis okupacija tariamas kaip taikos palaikymas
                    Žodis agresija tariamas kaip demokratijos plėtra
                    Žodis žmogus tariamas kaip pilietis
                    Žodis brolybė tariamas juokais
                    Žodis revoliucija netariamas