Dao ir Mao „Teroristai ir antiteroristai”
menas
                          Pasakojimas apie pagalvojimą

                          geriau pagalvojus
                          s yra tas pats kas antis
                          ka yra tas pats kas antika
                          lopė yra tas pats kas antilopė
                          gonė yra tas pats kas antigonė
                          patija yra tas pats kas antipatija
                          frizas yra tas pats kas antifrizas
                          podas yra tas pats kas antipodas
                          ochija yra tas pats kas antiochija
                          kristas yra tas pats kas antikristas
                          nomija yra tas pats kas antinomija
                          virusas yra tas pats kas antivirusas
                          radaras yra tas pats kas antiradaras
                          biotikas yra tas pats kas antibiotikas
                          ciklonas yra tas pats kas anticiklonas
                          kvariatas yra tas pats kas antikvariatas
                          teroristas yra tas pats kas antiteroristas
                          semitistas yra tas pats kas antisemitistas
                          globalistas yra tas pats kas antiglobalistas
                          oksidantas yra tas pats kas antioksidantas
                          depresantas yra tas pats kas antidepresantas
                          aš esu tas pats kas aš nesu
                          kai geriau pagalvoju

 

                          Pasakojimas apie pamatymą

                          1. Kairioji pirštinė sutinka dešiniąją
                          2. Jos ilgai tarpusavyje vaidijasi
                          3. Staiga jos pamato veidrodį
                          4. Jos ilgai ir laimingai gyvena

 

                          Pasakojimas apie bendravimą

                          Viename name gyveno
                          ginkluotas ligi pat dantų
                          teroristas.
 

                          Kitame name gyveno
                          ginkluotas ligi pat ausų
                          antiteroristas.
 

                          Tas ginkluotas ligi pat dantų
                          nieko nekalbėjo.
 

                          Tas ginkluotas ligi pat ausų
                          nieko negirdėjo.
 

                          Taip jie ir bendravo.


                          Pasakojimas apie pasakymą


                          Pirmas geras dėdė
                          mums pasakė, jog
                          nuo terorizmo žūsta
                          tūkstančiai žmonių.
 

                          Antras geras dėdė
                          mums pasakė, jog
                          nuo antiterorizmo žūsta
                          tūkstančiai žmonių.
 

                          Trečias geras dėdė
                          mums pasakė, jog
                          žūsta daug daugiau
                          žmonių nuo automobilių,
                          alkoholio, amžiaus ir ligų.
 

                          Kokie geri tie dėdės.
                          Viską mums pasako.