Nežinomas autorius: JOKIŲ AUTORIŲ, JOKIOS MENO PREKYBOS!
menas
     Maskvos menininkų grupė „Už anoniminį ir nemokamą meną“ (UAiNM, rus. ЗАиБИ – За анонимное и безплатное искусство) susikūrė novatoriškais 1990-aisiais, kai tuometinė Rusijos valdžia atleido vadeles ir į gyvenimo sceną plūstelėjo naujas meninis žodis ir veiksmas. Menininkai paskelbė dvi stebėtinai paprastas idėjas, kurios radikaliai keičia dabartinę visuotinai priimtą meno sampratą, t. y. grąžina kadaise iškraipytą kūrybos prigimties idėją. Jie teigia, kad:

    1. Menas arba kūryba yra tik pats kūrybinis procesas. Menas negali būti parduodamas, nes kūrybinio proceso parduoti neįmanoma. Menas baigiasi su paskutiniu dailininko teptuko potėpiu drobėje ir rašytojo padėtu tašku teksto gale. Visi veiksmai, kurie atliekami PO TO ir yra susiję su baigto „kūrinio“ viešinimu už pinigus, yra ne menas ar kūryba, o prostitucija.

    2. Dabartinė „menininko“ sąvoka yra nesąmonė. Menininkas yra kiekvienas žmogus. Jei koks nors žmogus pasiskelbia „menininku“, jis kartu pasisavina teisę gaminti meną, kuri priklauso visiems žmonėms. Niekas neturi teisės priskirti sau autorystės teisių, nes taip diskriminuojamos likusių žmonių laisvos kūrybos teisės. Kuriantis žmogus turi atsisakyti savo vardo ir pavardės kaip prekės ženklo, nes laisva kūryba gali būti tik anoniminis menas.

    Šiomis radikaliomis tezėmis menininkų grupė „Už anoniminį ir nemokamą meną“ paskelbė karą visai kapitalistinei šiuolaikinio meno gamybos sistemai, kuri pagrįsta intelektine nuosavybe, autorių teisėmis, meno kūrėjų ir vartotojų atskyrimu bei susvetimėjimu, kūrybos rezultatų nusavinimu ir pavertimu preke. Totalitarinėms rinkos ambicijoms galima pasipriešinti tik iškeliant kūrybos, kaip nesibaigiančio proceso, principą ir neleidžiant atskiroms žmonių grupėms privatizuoti meno kūrėjų statusą. Tokioms ambicijoms gali pasipriešinti tik anoniminis ir nemokamas menas.

    Jei menas taps anoniminis, nebeliks identifikuojamų meno gamintojų, žlugs meno ekonomika ir rinka, kitoks bus ir meno vartojimas. Nebeliks ir paties meno kaip užbaigto ir fiksuoto kūrybos rezultato, skirto parduoti meno rinkoje. Kas tada bus? Susvetimėjusią meno gamybą pakeis kūryba, atvira ir prieinama kiekvienam žmogui, panaši į folklorą. Kiekvienas meno kūrinys bus permanentiškai keičiamas, transformuojamas ir tobulinamas – jis niekada nebus užbaigtas ir paskelbtas galutiniu. Kūryba išsivaduos iš sustabarėjusių žanrų bei tekstinių formų nelaisvės ir taps labiau žodinė. Literatūra, vaizduojamieji menai, muzika ir kitos kultūros apraiškos nebevegetuos apibrėžto kanono teritorijoje, o laisvai jungsis tarpusavyje ir susilies į vientisą žmogaus kūrybinės valios apraiškų srautą, kuris vadinamas gyvenimu.

                     


    Teorija graži, o kaip praktika? Visus teorinius postulatus grupės „Už anoniminį ir nemokamą meną“ nariai ryžtingai bandė įgyvendinti praktikoje, gyvendami menininkų komunoje. Visi jų per dešimtmetį sukurti meno kūriniai buvo anoniminiai ir viešinami už dyką. Vieninteliai grupės atpažinimo ženklai – kryžmai užbrauktas copyright ženklas ir koks nors radikalus šūkis, pavyzdžiui: „Revoliucingas tik chujovas menas! Visa kita buržujai nupirks!“ UAiNM – tai ištisa kontrkultūra, pasireiškusi literatūroje, dailėje, kine ir dešimtyse kitų žanrų, kuriems meno kritikai iki šiol nesugalvojo pavadinimų. Jie sukūrė šimtus aforistinių lozungų, rašė kaip oberiutai, draminiuose kūrinėliuose kopijavo S. Becketto absurdą, idealizavo „pirmąjį zaibistą“ Šekspyrą (kuris, jų manymu, buvo literatūrinis fantomas), surengė keliolika revoliucingų hepeningų ir masinių gatvės akcijų, nuolat suko filmus, kuriuose nėra įprastų pradžios ir pabaigos titrų, vietoj jų parodomas vienintelis užrašas: „Autorius nežinomas.“ Savo kolektyvine kūryba, grįsta montažo, koliažo, citatos ir plagiato principais, jie įrodė, kad geras menas nebūtinai turi būti autorinis ir brangus.

    2001 m. pavasarį grupė „Už anoniminį ir nemokamą meną“ paskelbė nutraukianti centralizuotą ir koordinuotą veiklą, t. y. pasiekė logišką savo veiklos finalą ir nusprendė galutinai „susilieti su liaudimi“. Nuo to laiko kovo 1-oji minima kaip Nežinomo menininko diena.

                                        Manifestas

                                        Už anoniminį ir nemokamą meną – UAiNM

                                        AKSIOMOS

    kūryba – vienas prigimtinių žmogaus poreikių
    kūryba būtina, kad žmogus gyventų normalų gyvenimą
    pirminis kūrybinis impulsas (PKI) neišvengiamas
    jis pajaučiamas kaip alkis, ateina kaip miegas

    todėl
    kūryba – tai savitikslis procesas, kuriuo siekiama
    vienintelio tikslo – numalšinti kūrybos alkį
    realizuoti PKI

    kūryba – tai procesas
    kuriam nereikia jokių ypatingų priežasčių ir sąlygų
    kiekvienas žmogus nuo pat gimimo turi viską
    ko reikia kūrybai

    kiekvienas yra menininkas
    net jeigu jis apie tai nežino

    atskiro žmogaus kūryba negali būti kam nors naudinga
    išskyrus jį patį
    nepasisotinsi žiūrėdamas į kitų žmonių vaišes

     

     

    KAS YRA KŪRYBA?


    kūryba – tai laisvas žaidimas žmonių
    kurie turi įgūdžių bei sugebėjimų
    ir siekia juos tobulinti bei vystyti

    kalbant paprasčiau
    kūryba yra tai
    ką žmogus daro nuoširdžiai susidomėjęs

    kūryba yra procesas
    jos nėra iki to
    jos nėra po to

    iki to –
    kūrybinė medžiaga nesusijusi su kūryba
    kol yra tik medžiaga, kūrybos dar nėra
    todėl medžiaga gali būti bet kokia
    jos gali ir iš viso nebūti

    po to –
    kūrybos rezultatas nesusijęs su kūryba
    kai pasiekiamas rezultatas
    kūrybos jau nebėra
    todėl rezultatas gali būti bet koks
    jo gali ir iš viso nebūti

    rezultato negali būti ir dėl to
    kad kūryba yra savitikslė
    vadinasi – betikslė

    kūryba yra tai
    kas vyksta medžiagai tampant rezultatu

    anoniminis ir nemokamas menas
    yra visa, kas sukurta pasaulyje    PASITENKINTI UŽ PINIGUS


    pasitenkinti už pinigus – naivi utopija
    būtų gerai
    žinoma
    bet taip nebūna

    tą žino bet kuri prostitutė

    užsakovas žino daug būdų, kaip paversti pareiga
    visus jūsų sugebėjimus
    bet nėra būdo, kaip nupirkti
    jūsų norus ir galimybes

    tokie pinigai tiesiog dar nesugalvoti

    juk viską
    ką su malonumu darai
    stengiesi ištęsti kuo ilgiau
    pageidautina – visam gyvenimui

    o prekyboje viskas daroma
    kuo greičiau ir paprasčiau
    kitaip neapsimoka

    viskas iš šono atrodo vienodai
    taip netgi geriau

    paklok nors dešimtį gyvenimų – vertė nepasikeis

                                      

    paklausit
    kam gi tada apskritai užsiimti AiNM
    ar ne geriau gyvenimą skirti produktyviam
    darbui už pinigus

    bet tai neįmanoma
    nes žmogus – kūrybinga būtybė
    neįmanoma atimti ar visiškai užgniaužti
    kūrybinių jo sugebėjimų ir poreikių

    jei juos užblokuosi vadinamosiomis
    meno formomis, pvz.
    muzika
    tapyba
    ir t. t.
    jie prasiverš kitose srityse
    pavyzdžiui
    kulinarijoje
    žvejyboje
    snukių daužyme

    kas nors paprieštaraus
    kokia gi čia kūryba
    tai pilka kasdienybė

    o mūsų požiūriu
    kūryba galima vadinti bet kokį krustelėjimą
    jei jis nuoširdus ir laisvas

    ir priešingai
    bet koks dailės kūrinys gali būti kasdieniškas
    jeigu kuriamas iš būtinybės ir rutinos

    pačiame mene
    nieko dvasingo ir įdomaus
    t. y. kūrybingo
    iš esmės gali ir nebūti

    nes menas
    kaip toks
    tai nagingas turimų įgūdžių panaudojimas
    siekiant kokio nors tikslo

    o juos panaudoti galima skirtingai
    galima bjauriai keiktis
    kaip nusipelniusiam artistui
    t. y. kūrybingai
    o galima ir smuiku griežti
    (netgi neblogai išmokti)

    pati menininko profesija
    anaiptol nereiškia, kad esi kūrėjas

    ir darbas
    ir poilsis
    ir apskritai kiekviena gyvenimo akimirka
    gali būti kūryba
    ir menas

    o jei gyvenime nėra nei kūrybos
    nei meno
    tai pilka kasdienybė

    kūryba – įdomus procesas
    menas – puikus rezultatas
    pilka kasdienybė – nuobodu ir bergždžia

    daug ką paaiškina terminas
    BŪVENIMAS

    būvenimas – tai laisvas ir bekonfliktis
    buvimas tam tikromis sąlygomis
    būventi reiškia nepaklusti toms sąlygoms
    su jomis susilyginti

    kai žmogus būvena
    jam neegzistuoja jokios sąlygos
    jis pats tampa sąlyga
    tokia kaip ir visos kitos
    bet jis ir to nejaučia

    visa tai
    ką žmogus daro būvenimo sąlygomis
    gaudo žuvis ar renkasi kaklaraištį
    flirtuoja gatvėje ar spokso televizorių
    vadinama zaibistika
    anoniminiu ir nemokamu menu
    tai iš tikrųjų itin neįmantru
    dėl to ypač vertinga

    o kodėl gi anoniminis ir nemokamas
    ogi todėl, kad socialaus gyvūno gyvenime aptinkami du motyvai
    labiau už kitus temdantys jo būvenimą
    tai
    ką apie mane pagalvos
    ir
    ką aš už tai gausiu

    nieko nepagalvos
    nieko negausi
    nei gero
    nei blogo

    būvenimo akimirkomis kiekvienas žmogus tampa menininku
    nežinomu menininku
    pačiu nežinomiausiu menininku
    nes apie tai jis net pats nežino

    nežinomi menininkai yra visi

    ir menininkai
    ir santechnikai
    ir tolimojo plaukiojimo kapitonai

    ir tai yra gerai

    nežinomas menininkas yra ir zaibistas
    tik jis tai žino ir agituoja kitus
    už ANONIMINĮ ir NEMOKAMĄ meną


                                       

    KŪRYBA IR MENAS


    STVERK, KAS PAKLIUVO, IR TUČTUOJAU KURK.
    Medžiaga gali būti bet kokia, sulipdysim iš to, kas po koja.
    PINIGŲ NĖRA IR NEREIKIA.

    Rezultatai – ne vertybės.
    Jie mėtosi prie kiekvieno kampo
    kartu su kitais žmonių veiklos produktais.

    REZULTATAS NESVARBUS.
    Pasirink, kas patinka.

    Viskas buvo, yra ir bus, bet tai ne priežastis nusiminti –
    viskas zaibistui kiekvieną dieną atrodo naujai.

    Kam žinoti ir atminti, kas ką padarė?
    Geriau pasidaryti pačiam. Kad ir tą patį.
    PASIDARYK PATS.

    Rafaelis – tas pats, kas šerkšnas ant lango.
    AiNM – visa ta nuostabybė, ką tu matai ir darai.

    Pasaulyje, kuriame žmonės ir daiktai nuolat kinta,
    iš rūdos virsta šlaku ir atvirkščiai,
    neįmanoma atskirti rezultato ir pradinės medžiagos,
    šviežio nuo supuvusio, originalo nuo plagiato.

    Šios sąvokos – beprasmės.
    Sena ir nauja – tik prekeivių išmonė.

    Kad nepultum į abejingą pasyvumą,
    reikia ieškoti kitų atskaitos taškų.    UŽ ANONIMINĮ IR NEMOKAMĄ MENĄ!


    Žvejy! Žuvis ne tavo. Ji įvykdo savo norą ir nuplaukia tolyn.
    Nepasirašinėk po žuvimi, jos negadink, žuvis bendra.
    Atmink gyvūnus:
    ŽYMĖTI TERITORIJĄ TEREIŠKIA TERŠTI.

    Žvejy! Neieškok auksinės.
    Auksinė žuvelė norų neįvykdo, ji nuskęsta. Kartu su žveju.
    Tu pats auksinis. Plekšnę paversk menke ir paleisk.

    Žvejys mato žvejį.
    KIEKVIENAS YRA MENININKAS!
    VISKAS AMŽINA.
    INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS NĖRA.

    Užsionanizuokit! Dauginkitės! Atverkit dirbtuves!
    MENAS – TAI NAGINGAS SAVO ĮGŪDŽIŲ
    PANAUDOJIMAS KO NORS SIEKIANT,
    o tą daryti galima pačiais įvairiausiais būdais!

    Copyleft Nežinomas autorius


                                        ЗАиБИ, Lenin & Stalin 1
                        Get Adobe Flash player

                                        ЗАиБИ, Lenin & Stalin 2
                        Get Adobe Flash player

                                        ЗАиБИ, Lenin & Stalin 3
                        Get Adobe Flash player

 

Komentarai  

 
0 # suicidasartistas b. Y-m-d H:i
fluxus artist'as benas vautier pries ego(-centrizma) dazniausiai siulo kovoti savizudybe. bepiga jam, kai ant kupros septynesdiasimt treji. reikia but cigonu, kad del kompanijos pasikartum.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Kaip menininkas gali išgyventi darydamas meną nemokamai? Užsidirbdamas iš kitos veiklos? Jeigu kažkas nori meną kurti nemokamai - tegul. Aš nematau nieko blogo meno pardavinėjime, ar nemokamame platinime, tai yra pačių menininkų reikalas. Dėl intelektualinės nuosavybės sutinku, tai neigiamas elementas.
 
 
0 # bytnikuihepatitas b. Y-m-d H:i
bitininkas dixit:"Kaip menininkas gali išgyventi darydamas meną nemokamai?"
"bacevycia durdamas pirstu bakstelejo (i): http://www.anarchija.lt/index.php/menas/uz-nemokama-ir-anonimini-mena.html
is pasauliniu pasauliniu pavyzdziu: toks "menininkas" ludwig wittgenstein isgyveno kurdamas mena(analitine filosofija)wwi apkasuose, kaimo mokykloje, vienuolyno sode ("gerilla sodininkyste :>)it t. t.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Gerai, bet aš tokio gyvenimo nesirinkčiau, man visai patinka pardavinėjimo idėja.
 
 
0 # evangelija pagal nenormatyvini zodyna (mata)hepatitas b. Y-m-d H:i
toks jeshuah - senoves zydu filosofas yra paskes, kad greiciau kupranugare pajus orgazma lisdama pro adatos ausi, negu...
ka apie tai manai, GRYNAI TEORISKAI ?
 
 
0 # latgaVilma-Fiokla Y-m-d H:i
Kai reklamshcikai nupizdijo keliolika ideju, tai strimgalviai i Latga nuvariau..., blt. nesiruoshiu remt komercines reklamos...
Sedi basa, alkana..., o kazhkas Snoro bankui reklamai klipus daro ant tavo idejos...
Visokiu Beigbederio tipo pizdukai, tai tik dziaugiasi "undergraundo" nemokamom idejom...
Rusai tai gali pizdielint, nes pas juos tos autorines neveikia visai:-) guodes cia man tik ka akademikas Dubovas:-), bet kai man pvz. Latga "atkata" uzh autorine "bado" periodu perveda, kad ir 46 litus, nu labai skanus ryzhiai su kiauliena:-)
 
 
0 # hepatituiVilma-Fiokla Y-m-d H:i
NT parashyta, kad jei kas dades kokiu zhodziu prie NT teksto, tai tam bus tiek pat bedu ir prakeiksmu prideta..., tai tu neinterpretuok tu tekstu kaip papuola...
ten parashyta apie neshulius ir aviu vartus:-), mintis, kad turtuoliai apsikrove turtais i dangu (jeruzale) nepapuls, nes jie kaip kupranugariai,a pkrauti neshuliais (turtais) ir negali pralist pro siaurus (avims skirtus) vartus.
Nipizdi daragoj:-)apie anonizma
 
 
0 # man patinkevaldas Y-m-d H:i
labiausiai prekyboj menu man patink kaip meninykai pykstas dėl riebesnio kasnio, man paprasčiau, aš amatinyks ir apart skelbimų ir pečių nieka daugiau nekuru
 
 
0 # >FioklaiRB Y-m-d H:i
O nuo ko tu tą savo idėjas nupyzdinai? Tik nesakyk, kad pati ją savyje pagimdei. Idėjos negimsta iš nieko. Dalį pasisavinai iš mokyklos, dalį iš studijų, dalį iš chebros, dalį pamatei parodoj, dalį nukosėjai iš tėvų, kažką iš savo pirmosios meilės, truputį iš to nežinomo gatvės praeivio, dar iš kažkur, ir nei vienam nieko nesumokėjai, net neperspėjai, kad ruošiesi pasinaudoti. O kai iš to pagaminai idėją, jau nori semti babkes, jau šauki, kad aplink visi vagys. Intelektualinė nuosavybė yra vienas iš bjauriausių žmonių išsigalvojimų. Laimei, ne taip seniai šitas mėšlas išplaukė į paviršių, kitaip visi dar medžiuose sėdėtume. Latga veikėjai yra nei kiek ne menkesni nusikaltėliai kaip kokie militaristiniai glušai.
 
 
0 # butent.Edgaras Y-m-d H:i
Mua to RB :D
 
 
0 # 2RBVilma-Fiokla Y-m-d H:i
Nu sugedinai:sad:( , bet ish kitos puses, ash pvz. autoriniu tik ish komersantu reikalauju, kurie ish to bizni daro ir jiems pvz. nieks netrukdo sugeneruot ish aplinkos patiems ir lobt.
Cia jau toks asmeninis reikalas:-)pati reklamoj dirbau:-)
o ir shiaip tas autoriniu atsisakymas, jei pavienis reishkinys, o ne masinis, ne kaip koks sajudis ar grupe su manifestu, tai tik pats gali ubagais isheit ir tada jau jokio meno nebus uzh ka daryt...
 
 
0 # Samogitianglavnyj paren bacevycia Y-m-d H:i
Mens
Mens suprontams, kāp tingiejėms dėrbtė, atsėrada jau pėrmikštie visuomeniė.
ėš graiku ruodas: Παράσιτο.
Iki šiū dėinū gal būtė mena rūšis, katros pagrėndėnē tėksla - mokiejėms gyventė vaduovaujantis dėscėplīna ėš ėvairiū juoku. Soaugis žmogos tor organizmi veita, skėrta pruojektoutė ė statīt mena ėš parazitėzmo kāp kėtā būdā komonėkācėjės procesi.
Mens, katro pagrėndėnē tėksla ī formoutė parazitėzma, kovuo so XXI omžio estetėka ont meno ė nemeno rėbos dalīvaunat aktoriams ė poblėkā.