nestor machno logo     Skaitytojams pateikiame pogrindinio kairiųjų pažiūrų amerikiečių komiksų kūrėjo Spain Rodriguez darbą apie anarchisto Nestoro Machno kovas Ukrainoje, kurios vyko po 1917 m. revoliucijos. Nedideliame komikse trumpai iliustruotai papasakojama apie Nestoro Machno armijos atsiradimą, pergales ir ukrainietiškos anarchistinės revoliucijos pabaigą.

nestor machno1

 

     1917 m. spalio revoliucija, neskaitant bolševikų, leido pasireikšti įvairioms kitoms jėgoms, kurios buvo ilgai užgniaužtos Rusijoje.

 

     Toje Ukrainos dalyje, kuri buvo perleista Vokietijai pagal Brest-Litovsko sutartį, Nabato Konfederacija paskelbė savivaldą. ir padalino žemę tarp valstiečių. Surinkęs partizanų armiją, Nestoras Machno puldinėjo vokiečių remiamus žemvaldžius, dažnai apsimesdamas priešu tam, kad įgytų jų svetingumą.

 

     Galiausiai vokiečių divizija, kuri buvo pasiųsta jį numalšinti, buvo sumušta. Jis tuomet patraukė į šiaurę, pakeisdamas bolševikų komisarus anarchistinėmis komunomis.

nestor machno2

 

     Netrukus po to, naudodamas tokias karines inovacijas kaip kareivių transportavimą lengvais valstiečių vežimais, jis sustabdė besiveržiančias Denikino baltąsias armijas. Nors ir teoriškai demokratiškai organizuota, tačiau armija buvo valdoma jo ir jo aplinkos vadų kieto kumščio disciplina.

 

     Jo netradicinė taktika pasiteisino įveikiant Denikiną, tačiau Trockis įsakė suimti anarchistinius elementus. Machno atsilaikė devynis mėnesius iki Vrangelio invazijos. Sovietams prižadėjus išlaisvinti belaisvius anarchistus, jis prisijungė prie jų, kad sumuštų paskutinę Baltųjų invaziją.

 

     Po pergalės machnovistų lyderiai buvo pakviesti į konferenciją Kryme, kur visi, išskyrūs pabėgusį kavalerijos vienetą, buvo areštuoti arba nušauti. Machno ir jo vyrai kovėsi toliau dar kelis mėnesius. Iš pradžių jie skynė pergales, bet galiausiai jis pabėgo į Paryžių, kur 1935 m. mirė nuo chroniško alkoholizmo.

 

     Iš babylonfalling.tumblr.com vertė Nojus Vala

 

     anarchija.lt