Prigov Dmitrij Aleksandrovič „Political correctness”
menas
       Pratarmė

       Visi žino, kas yra political correctness, todėl mes jiems nekvaršinsim galvos niekam nereikalingais liberalios demokratinės ideologijos bei socialinių priežasčių aiškinimais. Ne, mes tiesiog siūlome paprastą, kaip instrukcija, dalykėlį.

       Kas yra moteris? – tai, kas geriau už vyrą.

       Kas yra juodaodis? – tai, kas geriau už baltaodį, geriau už baltaodę arba jai prilygsta ir blogiau už juodaodę.

       Kas yra neįgalusis – tai, kas geriau už sveiką žmogų.

       Kas yra neįgalusis baltaodis – tai, kas geriau už sveiką baltaodį, geriau už sveiką baltaodę arba jai prilygsta, prilygsta sveikam juodaodžiui, blogiau už sveiką juodaodę.

       Kas yra neįgali baltaodė – tai, kas geriau už sveiką baltaodį, sveiką juodaodį, neįgalų baltaodį, prilygsta neįgaliam juodaodžiui ir sveikai juodaodei.

       Kas yra neįgalus juodaodis – tai, kas geriau už sveiką baltaodį, neįgalų baltaodį, sveiką baltaodę, geriau už neįgalią baltaodę arba jai prilygsta, geriau už sveiką juodaodį, sveiką juodaodę.

       Kas yra neįgali juodaodė – tai, kas geriau už sveiką baltaodį, neįgalų baltaodį, svaiką baltaodę, neįgalią baltaodę, sveiką juodaodį ir neįgalų juodaodį.

       Kas yra homoseksualistas – tai, kas geriau už heteroseksualistą.

       Kas yra baltaodis homoseksualistas – tai, kas geriau už baltaodį heteroseksualistą ir baltaodę heteroseksualistę, juodaodį heteroseksualistą, prilygsta juodaodei heteroseksualistei, beveik prilygsta baltaodžiui neįgaliam heteroseksualistui, truputį prilygsta juodaodžiui heteroseksualistui, prilygsta baltaodei neįgaliai heteroseksualistei ir turbūt blogiau už neįgalią juodaodę heteroseksualistę.

       Kas yra juodaodis homoseksualistas – tai, kas geriau už baltaodį heteroseksualistą, baltaodį homoseksualistą, neįgalų baltaodį, juodaodį heteroseksualistą, beveik prilygsta neįgaliam juodaodžiui heteroseksualistui, geriau už baltaodę heteroseksualistę, truputį prilygsta neįgaliai baltaodei, geriau už juodaodę heteroseksualistę ir turbūt prilygsta neįgaliai juodaodei.

       Kas yra baltaodė lesbietė – tai, kas geriau už sveiką baltaodį, neįgalų baltaodį, baltaodį homoseksualistą, baltaodę heteroseksualistę, truputį prilygsta neįgaliai baltaodei, geriau už juodaodį heteroseksualistą, prilygsta neįgaliam juodaodžiui, blogiau už juodaodį homoseksualistą, geriau už juodaodę heteroseksualistę, blogiau už neįgalią juodaodę ir, žinoma, juodaodę lesbietę.

       Iš viso to galima pasakyti, kas yra ir juodaodė lesbietė.

       Kas yra neįgalus baltaodis homoseksualistas – tai, kas geriau už sveiką baltaodį heteroseksualistą, neįgalų baltaodį heteroseksualistą, sveiką baltaodę heteroseksualistę, neįgalią baltaodę, prilygsta baltaodei lesbietei, blogiau už neįgalią baltaodę lesbietę, geriau už sveiką juodaodį homoseksualistą, neįgalų juodaodį heteroseksualistą, prilygsta juodaodžiui homoseksualistui ir, žinoma, daug blogiau už neįgalų juodaodį homoseksualistą, geriau už sveiką juodaodę heteroseksualistę, prilygsta neįgaliai juodaodei, blogiau už juodaodę lesbietę ir daug blogiau už neįgalią juodaodę lesbietę.
 

Dabar, jei baltaodį vyrą pažymėsime 1
Neįgalų baltaodį 2
Baltaodį homoseksualistą 3
Baltaodį, sergantį AIDS, 4
Baltaodę moterį 5
Neįgalią baltaodę 6
Baltaodę lesbietę 7
Baltaodę, sergančią AIDS, 8
Juodaodį vyrą 9
Neįgalų juodaodį 10
Juodaodį homoseksualistą 11
Juodaodį, sergantį AIDS, 12
Juodaodę moterį 13
Neįgalią juodaodę 14
Juodaodę lesbietę 15
Juodaodę, sergančią AIDS, 16

   
       Tai išeis:

       Neįgalus baltaodis, sergantis AIDS (1+2+4), – tai, kas geriau už 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, tačiau blogiau už 14, 15, geriau už 9, 10, 11, 21, tačiau blogiau už 21, geriau už 13, 14, tačiau blogiau už 29, 30, 42, 45, 48.

       Dabar 15 – tai, kas geriau už 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5, 6, 7, 13, 14, 21, 29, prilygsta 9, blogiau už 33 ir daug blogiau už 45 ir 58.

       Dabar 22 – tai, kas geriau už 1-16, už 5, 6, prilygsta 9, geriau už 29, tačiau blogiau už 31, 45 ir 58.

       Na, tiesą sakant, ir taip toliau, iki pat galo, iki paskutinės pozicijos – neįgali juodaodė lesbietė, serganti AIDS, – 58, – tai, kas geriau už bet ką kitą ir su niekuo nesulyginama.
 

       1997

       Vertė Darius Pocevičius