Diržys Redas „Manifestai”. Manifestas apie meno biurokratus
menas         Kokie yra esminiai meno biurokrato bruožai?
 

Jis visada pabrėžia vaidmenį ir svarbą institucijos, kuriai pats priklauso.
 

        Bet kuriame kontekste privers išklausyti kruopščiai pasiruoštą raiškią meno institucijos misijos ir vizijos formuluotę.
 

Pagrindiniu tikslu mato tarptautinį biurokratų bendradarbiavimą.
 

Puikiai išmano terminus ir sėkmingai juos naudoja kalboje, kad palaidotų prasmės likučius.
 

Demonstruoja puikų skonį.
 

Politiškai korektiškas.
 

Labai mandagus.
 

Visuomet paminės kviestinius kokteilių vakarėlius, kuriuose dalyvavo bei pažers visus žinomus garsius vardus.
 

Biurokratas gerbia sistemos hierarchiją.
 

Biurokratas įsitikinęs, kad jo institucija apsaugos jį nuo atsakomybės.
 

Yra vienas efektyvus ginklas prieš biurokratus – tai nuoširdumas, sąžiningumas, abejonės demonstravimas įvelkant visa tai į jų taip mėgiamą biurokratinį formatą.
 

Jeigu bent vienas biurokratas pradės demonstruoti savo klaidas ir abejones – sistema bus pavojuje.
 

APSIMESKIME ESĄ MENO BIUROKRATAIS DIDESNIAIS NEI JIE PAPRASTAI BŪNA!
 

TEBŪNA TAI AKIVAIZDU!
 

NUKREIPKIME Į JUOS JŲ PAČIŲ GINKLUS!

 

[Redas Diržys, 2004]

 

 

 Manifesto on Art Bureaucracy

 

What are the basic features of ordinary art bureaucrat?

He/she always emphasizes the role and importance of the institution he/she belongs to.

Always presents a well-elaborated mission and vision of the art institution.

Clearly articulates the task of international collaboration of institutions.

Knows well the definitions and usually uses them to hide their meaning.

Has good taste.

Is politically correct.

Is very polite.

Always mentions cocktail parties held for limited number of people and drops the names of big stars he/she knows.

The bureaucrat maintains the hierarchy in the system.

The bureaucrat believes that institution protects him/her from responsibility.

 

There is one very effective weapon against bureaucracy - to use sincerity, honesty, the depiction of doubt, but still use the same clearly expressed bureaucratic form of social appearance. If a bureaucrat begins to establish his/her own mistakes and doubts, the system will be in danger.

 

LET’S PRETEND BEING ART BUREAUCRATS MORE THEN THEY REALLY ARE!

LET’S MAKE IT EVIDENT!

LET’S FIRE THEM WITH THEIR OWN KNAVERY!

 

      [Redas Diržys, 2004]