Diržys Redas „Manifestai”. LOS ARTISTAS UNIDOS JAMÁS SERÁN VENCIDOS!
menas

         1.     
Kreipiamės į kiekvieną menininką, kuratorių, meno proceso organizatorių, rengiančius leidybai asmeninius ar parodų katalogus, ar numatančius tai daryti ateityje. Pilieti! Visas savimyliškas, globalias, reklamines ar individualistinio originalumo sukeltas ambicijas palik leidinio turiniui, o viršelyje įspausk tik vieną sakinį: LOS ARTISTAS UNIDOS JAMÁS SERÁN VENCIDOS!

2.      Meninės idėjos šiandien yra nepageidaujamos blizgančiose paveikslėlių knygose, skirtose kavos staliukui, nors būtent šią formą yra pamėgusi šiuolaikinė meno industrija.
 

3.      Meninės idėjos vis labiau užgožiamos išradingų dizaino triukų. Kuklios turi būti ne idėjos, o jas spausdinančių leidinių viršeliai. Nuasmenintos taip pat turi būti ne idėjos, o menininko,
kuratoriaus, parodos, katalogo ar institucijos įvaizdžiai.

4.      Meninės idėjos neturi priklausyti nuo egocentriško troškimo apibrėžti save ar savo parodą kaip unikalų reiškinį. Meniniai reiškiniai turi užtikrinti idėjų jungtį ir tai yra būtina sąlyga.
 

5.      Visus priėmusius mūsų iššūkį bei išleidusius leidinius minėtu pavadinimu, kviečiame atsiųsti vieną egzempliorių Zet šiuolaikinio meno centrui Libušine adresu:

 

 ZCCZ-Libušin

 P.O. BOX 21

     27306 LIBUŠIN

CZECH REPUBLIC

 

[Redas Diržys, Kairysis lietuviškas sparnas prie ZCCA-Libušine , 2001]

 

                           

 

LOS ARTISTAS UNIDOS JAMÁS SERÁN VENCIDOS

MANIFESTO

 

1. We address every artist, curator, organizer of an artistic process, all those, who either prepare for publication personal or exhibition catalogues, or intend to do so in the future. Citizen! Leave all ambitions that stem from your selfish, global, advertising, or individual originality to the content, and print a single sentence on the cover: LOS ARTISTAS UNIDOS JAMÁS SERÁN VENCIDOS.

2. Although, contemporary art-industry prefers glossy illustrated books designed for a coffee table, artistic ideas must not appear in such a form.

3. Inventive tricks of design increasingly overshadow artistic ideas. Ideas should not be modest, but such must be covers of publications containing them. Ideas should not be depersonalised, but such must be images of artists, curators, exhibitions, catalogues, or institutions.

4. Artistic ideas should not depend upon the egocentric desire to define oneself or one’s exhibition as a unique phenomenon. Artistic phenomena must assure the unity of ideas and this is an indispensable condition.

5. We ask everyone, who accepts our challenge as well as those who issue publications under the indicated title, to send a copy to the Zet Centre of Contemporary Art in Libušin at the address below:

 

ZCCZ-Libušin

P.O. BOX 21

27306 LIBUŠIN

CZECH REPUBLIC

 

[Redas Diržys, Left Lithuanian Wing at ZCCA-Libušin , 2001]