Diržys Redas „Manifestai”. Manifestas Nr.4 „Žvaigždė”
menas


Žvaigždė – šiandienos visuomenės šauklys.
 

Žvaigždėmis dažniausiai tampa asmenys, kurie veikia viešojoje erdvėje.

Žvaigždžių veikla paprastai susijusi su visuomenei itin svarbiomis viešojo gyvenimo sritimis (politika, nusikaltėlių pasauliu, pop kultūra).

Žvaigždės gimimo, gyvenimo ir mirties vieta – žiniasklaidos erdvė.

Žvaigždė gyvena spaudoje, radijuje, televizoriuje, Internete.

Žvaigždės kūnas yra ne oda ir mėsa, kaulai, bet žiniasklaidos atvaizdas.

Žvaigždė yra virtualus asmuo – itin nedaug visuomenės narių yra regėję ne žvaigždės atvaizdą, bet realų žmogų.

Žvaigždė, egzistuodama žiniasklaidos erdvėje, laikosi šios erdvės taisyklių.

Žvaigždė beviltiškai tikisi, kad ji gali apgauti žiniasklaidą ir paversti ją savo įrankiu.

Žvaigždę dėl šios priežasties paprastai lydi jos atstovas spaudai.

Žvaigždė veltui stengiasi – žiniasklaida yra visagalė.

Žvaigždė atlieka keletą itin svarbių funkcijų.

Žvaigždė neša turtą ją kuriantiems.

Žvaigždė kompensuoja eilinių visuomenės narių jaučiamą idealo troškulį.

Žvaigždė yra mylima eilinių visuomenės narių, nes pažindami žvaigždės gyvenimą jie kovoja su pilkos kasdienybės beprotybe.

Mylėkime mūsų žvaigždes!

[Jonas Valatkevičius ir Redas Diržys, 1998] Manifesto #4

The Pop Star

Star is a herald of contemporary society.
Star is a person performing in public space.
Star plays a very important social role (star is usually related to politics, criminals or pop culture).
Star is born, lives and dies in the space of mass media.
Star lives in the press, on TV, radio or Internet.
Star has a body of mass media image.
Star is a virtual person. Very few people saw not his/her image, but a real person.
Star lives in the space of mass media and obeys its laws.
Star desperately believes that he/she could conquer mass media and turn it into his/her instrument.
Star is always accompanied by his/her public-relations officer because of this reason.
Star is wrong, mass media – omnipotent, it can't be conquered. .
Star performs several very important functions.
Star brings fortune to the ones that created him/her.
Star compensates desire of ordinary people for ideal.
Star is worshiped by the ordinary members of the society. By learning about the life of a stare, normal person fights the boredom of every day life.
Let's love our stars!

Redas Diržys & Jonas Valatkevičius, 1998