Savo vizito į Slovėniją metu Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos vadovas Javieras Solana davė interviu šeštadieniniam laikraščio „Dnevnik“ priedui. Kaip praneša iš Liublianos Belgrado laikraščio „Politika“ korespondentas, pagrindinė pokalbio tema buvo Kosovo ir Metohijos likimas.

      Iš Slovėnijos, kuri yra Europos Sąjungos ir NATO narė, žurnalistų Solana matyt tikėjosi džiaugsmingo sutikimo. Tačiau jo laukė dideli nemalonumai. Liublianoje užduoti klausimai išvedė valdininką iš pusiausvyros, jis nervinosi ir atvirai melavo.


      Žurnalistas pastebėjo kalbėdamas su Solana, kad ES priėmė sprendimą nusiųsti savo misiją į Kosovą nepaisant to, kad JTO Saugumo Tarybos Rezoliucijoje 1244 nieko nekalbama apie tokią galimybę. Korespondentas sarkastiškai paklausė, ar Solana mano, kad toks tarptautinės teisės pažeidinėjimas yra teisingas kelias išsaugant taiką ir stabilumą. Nustebęs Solana pasakė: „Aš nežinau, kad kažkas nori pažeisti tarptautinę teisę. Jeigu jūs ką nors žinote, tai įvardinkite jį. ES tik nusprendė parengti misiją, kuri padės policijai ir teisingumo organams, kuri apgins cerkves… Aš nežinau, ar visą tai galima pavadinti tarptautinės teisės pažeidimu. Misija bus pasiųsta, kai tai taps įmanoma, ir tai įrodo ES atsakingumą“.

      Žurnalistas paprašė pakomentuoti tą faktą, kad „JTO ST Rezoliucijoje 1244 kalbama apie būtinybę apsaugoti Serbijos teritorinį vientisumą, tuo tarpu Kosovo atžvilgiu minima tik „plati autonomija“, tačiau nepaisant to ES ruošiasi pripažinti Kosovą kaip naują valstybę“. Solana atsakė: „ES ruošiasi pradėti įgyvendinti savo mandatą pagal Rezoliuciją 1244“.

      „Bet koks gi skirtumas, tarkim, tarp Kosovo ir Kalnų Karabacho?“, - pasidomėjo žurnalistas. Buvęs NATO generalinis sekretorius, pradėjęs pastebimai nervintis, priblokštas netikėtų klausimų, į tai atsakė pareikšdamas, kad pašnekovas „turi žinoti, kas vyko praeityje Kosove“, ir jei jis „tarp vienų ar kitų pavyzdžių pasaulyje įžvelgia kažkokį tai ryšį“, tai žurnalisto požiūris į šias problemas „labai ribotas“: „Mes Europos Sąjungoje stengiamės rasti galutinį sprendimą dėl Kosovo statuso“.

      Po klausimų apie sienų neliečiamumą, apie Helsinkio susitarimus 1975 m., apie senesnius pareiškimus dėl Serbijos sienų pripažinimo Solana galutinai susipainiojo ir pareiškė nesutinkąs su pašnekovo tvirtinimais, kad „jei Kosovas savavališkai paskelbs nepriklausomybę“, tai bus pažeista tarptautinė teisė - „reiktų žiūrėti, kaip tai padaryta“.

      Po to įvyko kuriozas, galutinai nokautavęs Solaną. Žurnalistas perėjo prie kito klausimo: „Ar galite įsivaizduoti…“. „Aš viską galiu įsivaizduoti“, - netikėtai pertraukė jį eurokomisaras. Žurnalistas tęsė: „Ar jūs galite įsivaizduoti, kad Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija – Rusija, Kinija, Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas ir Uzbekistanas – bombarduoja Ispaniją, kad Baskija taptų nepriklausoma valstybe? Ar jūs pasakytumėt, kad šiuo atveju nepažeidžiama tarptautinė teisė?“ Apstulbintas Solana viską galėjo įsivaizduoti, tačiau tik ne tai: „Negaliu to įsivaizduoti. ŠBO ne karinė organizacija“.

      Solana nutraukė ir sekantį korespondento klausimą. Žurnalistas pradėjo jį nuo konstatavimo to fakto, kad Solana buvo NATO generaliniu sekretoriumi 1999 metais – Jugoslavijos bombardavimų metu. „Ne, - atvirai sumelavo Europos diplomatas, - aš vadovavau NATO nuo 1995 iki 1998 metų“. Tačiau žinoma, kad Džordžas Robertsonas pakeitė Solaną tik 1999 metų spalį, tad buvęs šiaurės aljanso generalinis sekretorius atvirai apsimeta, kad prarado atminį, matomai suprasdamas, kad kalba eina apie rimta nusikaltimą. Tada žurnalistas vėl pabandė sužinoti iš Solanos, kodėl vis dėlto Kosovas yra kitoks atvejis nei visi likę pasaulyje. „Kitoks todėl, kad kitoks“, - pasigirdo trumpas „atsakymas“.

      Žurnalistas:
      - Kodėl daugybė mažumų pasaulyje, taipogi norinčių atsiskirti nuo šalių, kuriose gyvena, negali to padaryti, o Kosovui tai leidžiama?

      Solana:
      - O tos tautos nepriklausomybės išvakarėse išsivalė nuo kitų tautų?

      Žurnalistas:
      - Vadinasi, skirtumas tame: etninis valymas nuo serbų yra jūsų sprendimo dėl Kosovo priežastis?

      Pagautas meluojant ir galutinai susipainiojęs Solana pasakė „Ačiū už pokalbį“ ir baigė interviu.

      2008 m. vasario 14 d. 

      http://lithuania.left.ru