Žmones kaip avinų bandą vėl varo į „rinkimus”. Dalyvavimas juose iš teisės virto prievole. Kodėl? Todėl, kad visi, kurie valdo šalį, jų baigtį nulėmė iš anksto.  Iš žmonių reikalaujama vieno - kad jie ateitų ir pažymėtų „varnelę”, o tuo pačiu ir duotų ištikimybės priesaiką naujam režimui.  Rinkimai - tai spektaklis, kurį kas ketveri metai vaidina valdžia savo „elektorato” akyse. Apie jų „demokratiškumą” negali būti nė kalbos:

       1. Tam, kad butų padidintas dalyvių skaičius, daugelyje organizacijų ir įstaigų taikomas balsavimas „užsirašant”.

       2. Griežtai persekiojama bet kokia režimo kritika, o tuo pačiu metu iš televizorių ekranų liejasi Partijos ir Prezidento garbstymai.

       3. Yra žinoma, kad gubernatoriams iš viršaus nuleistos direktyvos, kiek procentų turi surinkti „įpėdinis”.

       4. Visų lygių rinkimų komisijos sudarytos iš „savų” dabartinės valdžios žmonių.

       5. „Alternatyvūs” kandidatai sukuria tik konkurencijos iliuziją, savo nepasiruošimu ir menkumu sudarydami palankų foną „įpėdiniui”.

       6. Totalus administracinių metodų naudojimas - nuo prezidentūros iki kaimo tarybų - palieka šansą tik vienam kandidatui - Valdžios statytiniui.

       Apskritai kalbant, ponai ir draugai, UŽ JUS ir UŽ MUS jau prabalsuota. Dabar JIEMS reikia, kad MES jų balsavimą klusniai patvirtintume.

       NE - RINKIMAMS BE PASIRINKIMO!!!

       SĄŽININGIAUSIA - BOIKOTAS!

       Autonominis veiksmas