Tarptautinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Freedom House“ („Laisvės rūmai“) vakar, birželio 22 d., paskelbė pranešimą, kuriame teigia, kad Rusija tapo savo regiono antidemokratinių šalių lydere. „Freedom House” nuomone, V. Putino era pagimdė naują elitą, kuris paėmė valdžią į savo rankas. Diegdama „autoritarinį kapitalizmą“, Rusijos valdžia sukūrė vadinamąjį „Geležinį trikampį“, kurio viršūnes sudaro politinė valdžia, verslo oligarchai ir specialiosios tarnybos. „Geležinis trikampis” Rusijoje itin sustiprino politinių oponentų bei žiniasklaidos kontrolę, sukėlė nepriklausomų institutų nykimą ir privertė degraduoti demokratinius procesus šalyje. „Augantis autoritarizmas sukūrė ir užsienio politiką, kuri pasižymi gerokai agresyvesniu ir karingesniu Rusijos elgesiu su savo kaimynais“, – sakoma „Freedom House“ pranešime.


       Pažymėtina, kad organizacija „Freedom House”,  kurią finansuoja JAV tarptautinė plėtros agentūra ir JAV Valstybės departamento demokratijos, žmogaus teisių ir darbo biuras, š.m. gegužės pradžioje paskelbė ir neigiamą pranešimą apie žmogaus teisių ir laisvių padėtį Jungtinėse Valstijose. „Freedom House” kaltino JAV valdžią masiniu žmonių įkalinimu (šiuo metu JAV kalėjimuose laikomi septyni amerikiečiai iš tūkstančio, tuo tarpu Vakarų Europos šalyse vienas kalinys tenka tūkstančiui ir net dviem tūkstančiams piliečių), nepamatuotu mirties bausmės taikymu (Amerikos kalėjimuose apie tris tūkstančius žmonių laukia mirties nuosprendžio įvykdymo) ir neleistinu elgesiu su įtariamaisiais teroristine veikla. „Freedom House” taip pat pabrėžė rasinės nelygybės problemą (juodaodžių JAV piliečių, gyvenančių už skurdo ribos, maždaug du kartus daugiau nei kitų gyventojų grupių atstovų; juodaodis amerikietis 3 kartus greičiau gali patekti į kalėjimą) ir stiprėjantį JAV vyriausybės siekį daryti poveikį žiniasklaidos priemonių veiklai

       Primename, kad „Freedom House” – tai nekomercinė ir nepartinė organizacija, įkurta 1941 m. kaip atsvara Miunchene įsikūrusiam nacių propagandos centrui. Jai vadovauja taryba, į kurią įeina žymūs politikai, verslininkai, profsąjungų veikėjai, buvę valstybės pareigūnai, mokslininkai, žmogaus teisių gynėjai, žurnalistai ir t. t. Visus juos vienija idėja – žmogaus teisių ir laisvių gynimas visame pasaulyje. Daugiau apie šią organizaciją: http://www.freedomhouse.org/.


       anarchija.lt info
       2008.06.23