1. Pavojingai išaugo stambaus kapitalo grupuočių įtaka politikos bei biurokratijos elitui, Lietuvoje ryškėja oligarchinio kapitalizmo tendencijos.

      2. Nemaža visuomenės dalis yra  nusivylusi visomis Lietuvą valdžiusiomis politinėmis jėgomis, taip pat ir vadinamosiomis „tradicinėmis“ ar „klasikinėmis“ šalies politinėmis partijomis – pagrindinėmis dešiniosiomis ir save kairiosiomis vadinančiomis partijomis.

      3. Ilgus metus valdančios ir save  socialdemokratais vadinančios LSDP vykdyta politika buvo ir yra konservatyvi  bei neoliberali, o mokesčių politika – ryškiai dešinioji.

      4. Dabarties Lietuvos valdžios politikai reikia ne  kokios nors konservatorių ar liberalų siūlomos „dešiniosios alternatyvos“ (juk Lietuvoje beveik visus nepriklausomybės metus ir buvo vykdyta dešinioji socialinė ir ekonominė politika),  ne  kokios nors neaiškios, visiems viską žadančios populistinės politikos, o realios kairiosios, socialdemokratinės politikos alternatyvos.

      5. Mes – šią programą priėmusieji partijos „Frontas“ nariai, – burdamiesi į kairiąją socialdemokratinę partiją, aiškiai pareiškiame, kad SSRS socializmas sukurtas nebuvo. Būdami kairiąja socialdemokratine partija, mes aiškiai pareiškiame, kad nesame nei komunistai,  nei neokomunistai, nei kokia nors kitokia  „ultrarevoliucionierių  partija“.  Mes esame partija, kuri  remiasi Lietuvos demokratinio socializmo – istorinės mūsų krašto socialdemokratijos – Stepono Kairio socialdemokratijos ideologinės ir politinės tradicijos nuostatomis.

      6. Lietuvoje oligarchiniam kapitalizmui įveikti ir socialinės gerovės visiems valstybei sukurti dabar labiau reikia ne kai kuriose Europos šalyse liberalia „Trečiojo kelio“ doktrina besivadovaujančios, o klasikinės socialdemokratijos – tai yra, ideologiškai nuoseklesnės ir principingesnės, ryžtingesnės, kairesnės socialdemokratijos.

      7. Frontas atstovaus ne stambiųjų verslininkų, ne aukštosios valdininkijos interesus, o viešajame bei privačiame sektoriuose protinį ir fizinį darbą dirbančiųjų interesus.

      8. Būtina visais būdais ir priemonėmis mažinti turtinę Lietuvos gyventojų diferenciaciją ir socialinę atskirtį.

      9. Apginti dorai ir sąžiningai dirbančius Lietuvos gyventojus nuo laisvosios rinkos grimasų, nuo  savanaudiško,  valstybės nekontroliuojamo stambaus kapitalo savanaudiškumo.

      10. Užtikrinti, kad aukščiausia valdžia Lietuvoje – suverenitetas – iš tiesų priklausytų Lietuvos tautai, o ne stambiajam kapitalui, aukštajai biurokratijai arba vadinamajam „valstybininkų“ klanui.

      Daugiau „Fronto“ ideologinių nuostatų rasite frontas.eu

      2008.07.01