Š.m. gegužės pabaigoje pasaulis šventė Izraelio valstybės susikūrimo 60-metį. Vokietijoje šis jubiliejus buvo minimas su kur kas didesniu užmoju nei kokioje nors kitoje Europos šalyje. Oficialiems Izraelio šventės renginiams pasibaigus, Vokietijos bundestagas susirinko į specialų iškilmingą posėdį, kad dar kartą pasvenkintų žydus ir pareikštų jiems savo paramą. Minint šį jubiliejų, vokiečių spaudoje pasirodė ir visus gluminantys pranešimai, kad Berlyne įsikūrė nauja neonacių grupuotė, pasivadinusi „Nacionalsocialistai už Izraelį“ ("Nationalen Sozialisten für Israel", NASOFI). Gegužės 25 d. Berlyne įvyko NASOFI aktyvistų suvažiavimas, kuriame neonaciai pakvietė bendraminčius atsisakyti pagrindinio Hitlerio sekėjų principo – antisemitizmo. Savo interneto svetainėje jie paskelbė manifestą „Stipri tauta turi išlikti, silpna – išnykti”, kuriame reiškiamas susižavėjimas žydų kova už savo tautos išlikimą ir kviečiama užmiršti neapykantą žydams. „Holokaustas buvo klaida, nacistinei Vokietijai reikėjo palaikyti savo brolius sionistus”, – skelbiama manifeste.

      Kiek vėliau „Nacionalsocialistai už Izraelį“ (NASOFI) išleido specialius lipdukus Izraelio 60-mečio progai. Viename jų vaizduojami Izraelio armijos kariai su Izraelio vėliava Pietų Libano fone, o po fotografija pateikiamas užrašas: „2000 metų kovai už išlikimą. Garbė tiems, kas jos nusipelnė”. Kitame atspausdinta bene karingiausio hitlerinės Vokietijos antisemito Reinhardo Heidricho nuotrauka su jo paties citata: „Kaip nacionalsocialistas aš esu sionistas”.

      Tokie keisti vokiečių neonacių grupuotės pareiškimai sukėlė nemenką sumaištį Vokietijos ir kitų šalių spaudoje. Oficialūs Vokietijos valdžios sluoksniai lyg ir turėtų palaikyti tokias idėjas, tačiau juos papiktino NASOFI raginimas „padėti” Izraeiliui ir paskelbti karą Sirijai. Dešinieji neonaciai NASOFI veiklą laiko „dar viena žydų provokacija” ir kaltina slaptąsias Izraelio tarnybas. O kairieji negali susitaikyti su mintimi, kad NASOFI savo ženklu pasirinko kiek modifikuotą ANTIFA emblemos variantą – vietoj raudonos vėliavos sionistiniškai nusiteikę neonaciai panaudojo valstybinę Izraelio vėliavą.

      Nepaisant to, iš pirmo žvilgsnio absurdiškai atrodanti neonacių idėja turi nemenką racionalų grūdą. Daugelis istorikų ir Holokausto ekspertų sutinka su mintimi, kad Izraelio sionistai idėjiškai buvo itin artimi Hitlerio skelbtai nacijos grynumo teorijai, todėl senuosius Izraelio patriotus galima laikyti idėjiniais Vokietijos fašistų pusbroliais. Kita vertus, šiandieninėje situacijoje Vokietijos neonaciai ir Izraelio sionistai turi vieną bendrą priešą – nuolat stiprėjančią musulmonų įtaką visame pasaulyje.

      Pagal de.indymedia.org pranešimus parengė dp
      2008.07.02