Vakar Naujosios kairės 95 lyderis filosofas dr. Andrius Bielskis apsilankė laikraščio „Lietuvos profsąjungos“ redakcijoje ir davė interviu. Pokalbyje apie profesines sąjungas A. Bielskis sakė, kad po II pasaulinio karo kairiųjų judėjimų (įskaitant ir marksistinius) bei profsąjungų iškovotą  socialinį dialogą šiandien laipsniškai naikina neoliberalioji politika, t.y. Kapitalas. Pasak jo, žingsnis po žingsnio mes grąžinami prie XIX a. veikimo principų ir mąstymo. Vienintelis būdas su tuo kovoti – stiprus kolektyvinis darbuotojų atstovavimas, kuris galėtų mobilizuoti jėgas, reikalingas susigrąžinti galbūt jau Kapitalo sunaikintą socialinį dialogą.


        A. Bielskio teigimu, profsąjungų judėjimas visada buvo ir yra iš esmės kairysis. „Yra daug dešinės ir kairės apibrėžimų, bet, mano nuomone, vienas iš pagrindinių kriterijų - apsisprendimas, ar tu eini su Darbu, ar su Kapitalu,- įsitikinęs jaunųjų kairiųjų intelektualų sambūrio atstovas.- Todėl ponas Bronislovas Lubys iš principo negali būti kairysis, nes jis yra vienas iš didžiausių kapitalistų Lietuvoje“.

        Anot filosofo, profsąjungų misija žinoma nuo seno - atstovauti darbo žmonėms ir juos ginti. „Jeigu nebus kolektyvinės organizacijos, kuri atstovautų Darbui, o ne Kapitalui, tai anksčiau ar vėliau kapitalistinėje visuomenėje paprasti darbo žmonės bus labai eksploatuojami. Ir tai mes matome ne tik Lietuvoje, bet ir kituose, mažiau demokratiškuose, kraštuose“. Darbo ir Kapitalo santykiai visada yra įtempti, - teigia jis, - ir dėl to būtina atitinkama atsvara, „nes darbdavys visada bus stipresnis už pavienį darbininką“.

A.Bielskis teigiamai vertina ir ketinimą įkurti profesinių sąjungų partiją. Jam nesuprantama, kodėl  trys profesinių sąjungų centrai atsiribojo
nuo bandymo ją įkurti. Tiesa, A.Bielskis sutinka, kad partijos pavadinime galbūt ir neturėtų būti naudojamas žodis profsąjunga, kad nebūtų painiojama, tačiau stipri partija, atstovaujanti darbuotojams, būtų naudinga. Paklaustas, kas atsitiktų, jei tokia partija paimtų valdžią ir turėtų atstovauti visiems, taip pat ir Kapitalui, A.Bielskis atsakė, kad, pirma, tai nelabai realu, o antra -  jis pateikė Didžiosios Britanijos Leiboristų partijos pavyzdį. „Ši partija labai daug metų buvo valdžioje ir vykdė kairiąją politiką: pirmiausia atstovaujant darbininkams, o ne kapitalui“.

        „Naujosios kairės 95“ lyderio nuomone, Kapitalas visada sugebės ginti savo interesus (tai rodąs pasaulinis kapitalistų vienijimasis, kuris, A.Bielskio nuomone, pridengtas teiginiais apie globalizacijos neišvengiamumą.

        (Interviu tęsinį - A.Bielskio mintis  apie „socialinį dialogą“  bei „socialinę partnerystę“   globalizacijos epochoje  -  skaitykite  rugpjūčio mėn. „Lietuvos profsąjungose“ Nr. 11-12. )

        www.lprofsajungos.lt
        2008.07.23