Vilniaus anarchistų grupės, veikusios 2005-2015 metais, svetainės archyvas, kuriame rasite daug informacijos anarchizmo teorijos ir praktikos klausimais

      Pietų Osetija 1992-aisiais pasitelkė Pabaltijo valstybių Estijos, Latvijos ir Lietuvos patirtį, pasinaudojo tautų apsisprendimo teise, paskelbė referendumą ir atsiskyrė nuo Gruzijos. Už neprikalusomybę nuo Gruzijos pietų osetinai dar kartą vieningai balsavo 2006 metais. Tačiau Gruzijos valdžia naujos šalies nepripažino ir nepripažįsta nuo pat 1992-ųjų nuolat vyksta Pietų Osetijos ir Gruzijos valdžios konfliktai.


      2008 m. rugpjūčio 8 d. naktį Gruzija atakavo Pietų Osetijos sostinę Cchinvalį, panaudojo aviaciją, reaktyvinę artileriją „Grad“, tankus, šarvuočius ir kitą kovinę techniką. Rusija, prisidengdama Pietų Osetijoje gyvenančių rusų teisių gynimu, bombonešiais „Su-24“ atakavo Gruzijos karines bazes ir įvedė į Pietų Osetiją tankų koloną. Cchinvalyje ir visoje nuo Gruzijos atsiskyrusioje šalyje vyksta mūšiai, kurie gali peraugti į stambaus masto Kaukazo karą.

      Anarchistai apskritai neturi palaikyti nei vienos iš kariaujančių pusių. Valstybių karai – apskritai ne jų reikalas. Tegul valstybės kariauja viena prieš kitą. Anarchistų reikalas – likti nuošalyje. Tačiau negalima likti ramiu ir abejingu, reikia aktyviai prisidėti prie pasipriešinimo karams, kurie (IMHO) yra ne kas kita, kaip nusikaltimai žmogiškumui.

      Tai liečia ir Rusijos-Čečėnijos konfliktą, kurio metu nereikėjo palaikyti nei vienos iš pusių. Negirti nei čečėnų terorizmo prieš taikius gyventojus, nei omonininkų atliekamų priešiškų federalams kaimų valymų.

      Tas pats galioja ir šiandieniniam konfliktui. Nereikia palaikyti nei agresyvios Gruzijos, kuri stengiansi išplėsti savo valstybės teritoriją (teritoriją, kurią valdys gruzinų valstybė), nei Rusijos, kuri Kaukaze vykdo savo įtakos zonų plėtimo politiką.

      Šiandien įvyko dar viena daugeliu požiūrių buržuazinės Jungtinių Tautų organizacijos išdavystė. BBC pranešė, kas JT Saugumo Taryba atsisakė priimti rezoliuciją, kuri kvietė konfliktuojančias puses nenaudoti ginklo gruzinų-rusų-osetinų konflikte. Kiekvienam bent kiek mąstančiam žmogui aišku, kad „didžiosios vyriausybės“ vėl pardavė savo tautas savų politinių interesų ir žaidimėlių vardan.

      I-ojo pasaulinio karo metu buvo iškeltas lozungas: „Imperialistinį karą paversti pilietiniu“. Šiandien visa mąstanti Rusijos visuomenės dalis turi iškelti lozungą: „Jokios paramos nacionalistiniams karams!“

      Pagal http://anarhia.org parengė dp


                                                           Cchinvalis, 2008.08.07 vakarop
                      {denvideo http://www.hk.youtube.com/watch?v=fUQ4DHvPGnQ}


           Propagandinis pacifistinis filmukas apie gruzinų ir osetinų draugystę, 2007 m. vasara
                      {denvideo http://www.hk.youtube.com/watch?v=oXCHPxaIREY}