Mes, „Autonominio veiksmo“ laikraščio redakcija, savo požiūrį į šių metų rugpjūčio pradžios įvykius grindžiame tokias principais:

      1. Bet kokioje panašioje situacijoje Rusijos autonomai, anarchistai, komunistai, libertarai ir kairiųjų pažiūrų žmonės negali ir neturi palaikyti nei vienos iš konfliktuojančių pusių. Savo poziciją mes turime formuluoti remdamiesi internacionalumo principu. Norime pabrėžti, kad bet kuris karas, kurį Rusija vykdo svetimoje teritorijoje, yra iš esmės neteisingas. Reikia užkirsti kelią bet kokiam karui, kurį svetimoje teritorijoje vykdo bet kuri valstybė. Jei toks karas vis dėlto prasidėjo, vadinasi, politikai juo suinteresuoti.


      2. Rusijos ir Gruzijos karinės pajėgos susidūrė trečiosios šalies teritorijoje. Vadinasi, ir Rusijai, ir Gruzijai šis karas yra imperialistinis. Be to, Rusija vaidina savarankiškos imperialistės vaidmenį, o Gruzijos vyriausybe savais tikslais greičiausiai pasinaudoja JAV.

      3. Pietų Osetijos ir Abchazijos statusą turi nulemti patys šių šalių gyventojai laisvo referendumo keliu. Už liaudį neturi spręsti nei Jungtinės tautos, nei kokios nors kitos organizacijos ar politiniai institutai. Jie tik paklus referendumo rezultatams.
 

      4. Šiuolaikinė tarptautinių santykių reguliavimo sistema yra menkai efektyvi. Pasaulinėje politikoje po senovei vyrauja principas „Kas stipresnis - tas ir teisus“. Kai Rusijos Federacija panoro prisijungti Čečėniją, kurios teritorija juridiškai priklausė Rusijai, nei viena trečioji šalis neįvedė į Čečėniją savo kariuomenės. Kai Gruzija pabandė prisijungti Pietų Osetiją, Rusijos Federacija tuojau pat griebėsi karinių veiksmų. Kai JAV įsiveržė į Iraką, kitos valstybės apsiribojo tik žodiniu pasmerkimu. Nei viena šalis neišdrįso įvesti savo kariuomenės į Iraką, siekdama „priversti JAV paskelbti taiką“. Visi šie faktai liudija, kad šiuolaikinė tarptautinių santykių sureguliavimo sistema su Jungtinėmis Tautomis priešakyje turi rimtų trūkumų. Savo laiku subyrėjo Tautų Lyga, kuri nesugebėjo užtikrinti taikos mūsų planetoje, šiandien vis daugiau „smūgių į nugarą“ iš savo narių patiria Jungtinių Tautų Organizacija.

      5. Netikslinga reikšti kokią nors paramą ir Abchazijos ar Oietų Osetijos vyriausybėms, nes jų užsienio politika nėra savarankiška. Libertarių pažiūrų žmonės apskritai neturėtų remti jokių vyriausybių, nepriklausomai nuo to, kokią politiką jos vykdo. Niekas neturi teisės valdyti žmones, išskyrus juos pačius, veikiančius per tiesioginės demokratijos institucijas.

      2008 m. rugpjūčio 18 d.
      www.avtonom.org

      Vertė dp