1. Kas reikalauja panaikinti LR BK 170 straipsnį „Dėl tautinės nesantaikos kurstymo”?

       2. Kas reikalauja atsisakyti galimo baudžiamojo persekiojimo už „tautinę-patriotinę“ veiklą?

       3. Kas reikalauja sustabdyti imigraciją?

       4. Kas reikalauja Įvesti mokesčius darbdaviams už kiekvieną įdarbintą imigrantą?

       5. Kas reikalauja įtvirtinti privalomą „prigimtinę“ tautybę?


       6. Kas reikalauja pripažinti „Senovės Baltų religiją“?

       7. Kas reikalauja įvesti visuotinį karinį paruošimą?

       8. Kas reikalauja ruošti savanorius „teritorinei gynybai miestuose“?

       9. Kas reikalauja lietuviams (ne šunims) išduoti „kilmės dokumentus“?

       10. Kas reikalauja remti lietuvius, kad šie gimdytų daugiau lietuvių?

       11. Kas didžiosiomis raidėmis rašo žodžius „lietuvių tauta“ ir „valstybė“?

       12. Kas mano, kad dabar Lietuvoje 1939-ieji metai?

       Nežinote? Tada ir toliau skaitykite antifašistinius anarchija.lt straipsnius.

       LTC, Linksmųjų Totalitarų Cechas
       2008.08.21