Š.m. balandžio mėnesį Kaune įsikūrusi leidykla „Naujasis lankas“ išleido buvusios LR Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tės sudarytą knygą „Sodoma ir Gomora“. Knygą finansiškai parėmė N. Sadūnaitė ir A. Svarinskas, o platinti ėmėsi M. Murzos nacionaldarbininkai. Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ji padėta skyriuje „Medicija“, o knygos anotacijoje rašoma: „Knyga apie homoseksualumo priežastis, seksopatologiją, gėjų judėjimą ir pan.“

      Kiek kitaip apie šį leidinį kalba VLNDS (murzininkų) spaudos tarnyba: „Knygoje ,,Sodoma ir Gomora“ rašoma apie šiandien Lietuvoje ir visoje Europoje aktualią paleistuvystės problemą. Prisidengę „lygių galimybių“ bei ,,kitos orientacijos“ iškaba, šiandieniniai seksualiniai ištvirkėliai - gėjai ir lesbietės - siekia savo iškrypusį elgesį išplėsti už sveiko proto ribų“.


      Tuo tarpu Tolerantiško jaunimo asociacija, kuri vienija jaunimą veiklai prieš visų rūšių diskriminaciją, pareiškė kitokią nuomonę: „Knygoje pateikiama šališka ir melaginga informacija, kurios tikslas - kurstyti neapykantą homoseksualiems žmonėms, skatinti jų diskriminavimą. Knygoje homoseksualūs žmonės vadinami ligoniais, iškrypėliais, vaikų tvirkintojais, amoraliais ir nevisaverčiais asmenimis, jie kaltinami sąmokslo rengimu ir savo lytinio elgesio propagavimu“. Tolerantiško jaunimo asociacija kreipėsi į teisėsaugos organus, ir Kauno miesto apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo diskriminacijos ir neapykantos kurstymo Rūtos Gajauskaitės sudarytoje knygoje „Sodoma ir Gomora“.

      Prisipažinsiu, šios knygos neskaičiau, tik girdėjau, kad joje patalpintas ilgas aktyvaus piketų prieš homoseksualizmo plitimą Lietuvoje organizatoriaus, Šv. Pijaus X brolijos kunigo E. Naujokaičio straipsnis (na, turbūt tikrai ne medicininis) ir „Gėjų manifestas“ - satyrinis grupuotės „Gay Revoliutonary“ straipsnis, kadaise paskelbtas radikalios pakraipos gėjų žurnale „Gay Community News“ (šiuo „manifestu“ nuolat manipuliuoja pati R. Gajauskaitė, žr. leidinį „XXI amžius“).

      Prisipažinsiu: tam, kad galėčiau apkaltinti R. Gajauskaitę neapykantos kurstymu, man tos knygos skaityti visiškai nereikia, man užtenka ir keleto šios autorės straipsnių rasistiniame skinhedų portale „Blood&Honour“. Šiuose opusuose so­cia­li­nių mokslų teisės daktarė (!), docentė (!!), Ne­pri­klau­somy­bės ak­to sig­na­ta­rų klu­bo na­rė (!!!) naudoja tą pačią retoriką, idėjas ir posakius, kurie įprasti fašistuojantiems interneto komentatoriams, visaip užgauliojantiems kitataučius ir gėjus.

      Pvz., straipsnyje „Parodyk man stulpą...“ rasime tokį neapykanta trykštantį pasažą: „Už demoralizacijos fronte nepavykusią pederastų akcija bandoma atsirevanšuoti visais šonais: leidimo nedavusį merą J. Imbrasą „tolerantai“ tąso su interpeliacijomis. Labai norėtų saviškį ten įkurdinti, tai jau iškrypėlių festivaliais nuskambėtų Lietuva, kaip ir gėjų klubais (viešnamiais?) – nūnai pačiais prašmatniausiais ES!Štai melagingo ir patologiško antisemitizmo pavyzdys: „Už 600 metų ramaus ir kūrybiško gyvenimo Lietuvoje žydai atsimokėjo KP sukūrimu, kruvinojo teroro banga 1940 metais ir tautos genocidu 1945–1990 metais. Šito tauta dar neužmiršo.“ O štai - bandymas apginti smurtautojus ir kartu raginimas vyti iš šalies kitataučius: „Jaunimas (kovo 11-osios eisenos dalyviai, skinhedai - aut. past.) tai mato ir siekia atstatyti pažeistas lietuvių teises. Juk daugiau niekur Žemėje nėra, kad užsilikę okupantai reikalautų privilegijų. Tik vienoje Lietuvoje! Ir pasirodo priminti nekviestiems sveteliams, kad grįžtų namo negalima. Tai įvardinama kaip tautų nesantaika, rasinė bei etninė neapykanta.“ Autorė nė kiek nesivaržydama pateikia mums visą standartinės nacių ideologijos rinkinį, jos tekstai akivaizdžiai kursto neapykantą komunistams, kitataučiams (daugiausia žydams ir rusams) ir homoseksualams.

      Nesu joks advokatas ar prokuroras, tačiau net paprasto skaitytojo akį rėžia atvira R. Gajauskaitės homofobija, antikomunizmu pridengta rusofobija ir antisemitizmas. Ir nebereikia nagrinėti jokių „Sodomų ir Gomorų“.

      En arche
     2008.08.22