Rugpjūčio 21 d., vėlų ketvirtadienio vakarą „Kauno dienos“ žurnalistas mobiliojo ryšio telefonu gavo SMS pranešimą, kuriame anglų kalba pranešama, kad penktadienį, t.y. rugpjūčio 22 d., Pravieniškių pirmųjų pataisos namų gyventojai ketina surengti masinį streiką dėl pažeidžiamų jų teisių. Pagrindiniu argumentu įvardyti ketinimai perkelti nuteistuosius į kitas gyvenamąsias patalpas, kurios neatitinka nustatytų higienos normų. Ketvirtadienį, apie vidurnaktį, ta pati informacija lietuvių kalba buvo atsiųsta į „Kauno dieną“ ir elektroniniu paštu.


       Pranešimo tekstas:

       „Mes esame nuteistieji, atliekantys bausmę Pravieniškių 1-uosiuose P.N. Ir visgi mes esame Lietuvos piliečiai ir mums galioja Lietuvos Respublikos įstatymai. Nors 1-ųjų pataisos namų administracija tuos įstatymus pažeidinėja. Yra toks įstatymas, kaip Lietuvos higienos normos laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigose. Administracija nori mus perkelti gyventi į lokalizuotą zoną, tuo pažeisdama šio įstatymo daugumą punktų, su kuo mes nesutinkame ir nuo 2008.08.22 skelbiame bado streiką. Gal jus sudomins įstatymų vykdymas įkalinimo įstaigose ir kaip pažeidinėjamos mūsų teisės. Nuoširdžiai prašome šį mūsų skundą atspausdinti laikraščiuose."

       Tuo tarpu Pravieniškių administracija paneigė maišto ar bado streiko galimybę.  Vakar, rugpjūčio 22 d., Pravieniškėse apsilankė „Kauno dienos“ žurnalistai. Pravieniškių pirmųjų pataisos namų direktorius Vytautas Aleknavičius žurnalistus patikino: „Jei mūsų įstaigoje tikrai būtų rengiamasi maištui, aplink jos teritoriją seniai būtų išsirikiavę Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pareigūnų pajėgos. Atvyktų ir Kalėjimų departamento atstovai, o virš galvų veikiausiai skraidytų sraigtasparnis. Užtikrinu, kad nėra nė menkiausios dingsties bado akcijai. Naujosiose patalpose galime apgyvendinti 86 nuteistuosius, o jų tėra 80. Vietos tikrai nepritrūks ir visų higienos bei sanitarinių normų bus tikrai paisoma. Nuteistieji nerengia bado streiko. Buvau susitikęs su keliais jų ir viską išsiaiškinau. Čia jie savaip pasistengė, kad būtų išpūstas toks burbulas.“

       Iškart po to V. Aleknavičius susitiko su nuteistaisiais ir išklausė jų priekaištus: „Paaiškinau, kad jokių pažeidimų nesirengiame daryti. Visuomet stengiuosi tiesiogiai išklausyti nuteistųjų skundus ir išsiaiškinti situaciją. Aišku, mums, pareigūnams, vienintelis kompromisas yra Bausmių vykdymo kodeksas ir jokie grasinimai streikais ir kitokiais protestais neprivers mūsų nusižengti įstatymo raidei."

       Šiuo metu Pravieniškių pirmuosiuose pataisos namuose laisvės atėmimo bausmes atlieka 652 nuteistieji. Bado streikas ar kitokie protestai Pravieniškių pirmuosiuose pataisos namuose, anot administracijos atstovų, pasitaiko gana retai. Paprastai tokiais būdais nuteistieji mėgina reikšti pretenzijas dėl pernelyg griežtų teismo nuosprendžių ar sprendimų neišleisti jų į laisvę anksčiau laiko.

       Pagal „Kauno dienos“ informaciją parengė dp
      2008.08.23