Šovinistinių pažiūrų jaunimas, Nepriklausomybės akto signatarai ir Adomas Mickevičius? Toks politinis Molotovo kokteilis ištryško Vilniuje minint Juodojo kaspino dieną.

        "Ar nepasikartos 1939-ieji?" Tokiais plakatais nešinas ultranacionalistinių pažiūrų jaunimas rinkosi šalia Adomo Mickevičiaus paminklo minėti 19-tųjų Baltijos kelio ir 69-ųjų Molotovo-Ribentropo slaptųjų
protokolų pasirašymo metinių.


       Šis renginys – pirmas ką tik įsikūrusio Lietuvių tautinio centro pasirodymas viešumoje. Deklaruojantys nepakantumą visiems Lietuvoje gyvenantiems nelietuviams kelios dešimtys centro narių neslėpė savo ketinimų – patekti į valdžią ir įgyvendinti savo tikslus.

       Grupei ėmėsi vadovauti Marius Kundrotas. Nacionalistų gretose atsidūrė Lietuvos centro partijos, Lietuvos laisvės lygos, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos, Lietuvos žygeivių sąjungos ir alternatyvaus jaunimo judėjimo atstovai.


       Drauge su šovinistines idėjas propaguojančiais dalyviais į minėjimą atvyko ir Nepriklausomybės
akto signataras Romualdas Ozolas, atvirai išreiškęs paramą tautinės nesantaikos idėjai. Akciją palaikė ir Lietuvos centro sąjungos nariai, gavę oficialų savivaldybės leidimą susiburti.


       Policija pasiruošė viskam

      
"Pažiūrėkite, kiek policininkų. Vadinasi valdžia mūsų bijo. Jie bijo mūsų idėjų, kurios nugalės ir bus įgyvendintos Lietuvoje", – kalbėjo susirinkusiems R.Ozolas.

      Iš tiesų, netoliese stoviniuojančių ginkluotų pareigūnų neperšaunamomis liemenėmis buvo bent porą kartų daugiau nei pačių mitinguotųjų. Dar septyni mikroautobusai su ginkluotais policininkais laukė kiek tolėliau, ties įėjimu į Sereikiškių parką.

        Neoficialiai vienas iš budinčių policininkų patvirtino, kad gavus informacijos, jog mitinge dalyvaus nacionalistai, nuspręsta imtis saugumo priemonių.

       Kovo 11 d. žygiavo prospektu. Dabar, matyt, per kiekvieną šventę rodysis. O gal tik prieš rinkimus. Nesvarbu – mūsų darbas garantuoti praeivių saugumą. Juk čia daug užsieniečių lankosi, ką gali žinoti, ar neužpuls kartais", – dėstė poziciją pareigūnas.


       Vis dėlto jokių aktyvesnių veiksmų prieš tautinę nesantaiką kurstančią minią nesiimta. Pareigūnai mitinguotojus tik stebėjo ir filmavo. Kam bus naudojama ši medžiaga, policija nekomentavo.


         Viešai paskelbė deklaraciją

      
Nekreipdami dėmesio į prasidedantį lietų, Lietuvių tautinio centro atstovai, lydimi pritariančiųjų plojimų skubėjo skelbti programos nuostatus.

      "Reikalaujame panaikinti Baudžiamojo kodekso pataisas dėl tautinės nesantaikos kurstymo ir nesantaiką propaguojančių organizacijų kūrimo", – skaitė tekstą vienas mitinguotuojų.


       Taip pat buvo reikalaujama panaikinti straipsnį "Dėl tautinės nesantaikos kurstymo", paliekant tik administracinę atsakomybę. Vėliau buvo pradėti vardyti Lietuvos tautinio centro tikslai – remti gimstamumą lietuvių šeimose, suteikti valstybės paramą išpažįstantiems pagonių tikėjimą, atsisakyti įvesti eurą, įtvirtinti privalomą tautybės pasirinkimą pagal kilmę, apriboti imigraciją.


       "Imigrantai turi nedelsiant išvykti iš Lietuvos. Jeigu jie čia gyvena pagal darbo
sutartį, už jų išvykimą turi atsakyti darbdavys", – kalbėjo ant A.Mickevičiaus paminklo pagrindo pasilypėjęs oratorius.

       „Vilniaus diena“
       2008.08.25.