Š.m. rugpjūčio 27 d, apie 20:00 val., milicija atliko kratą „Poliarnaja zvezda“ spaustuvėje, areštavo visą ką tik atspausdinto Peterburgo menininkų leidžiamo kairiojo laikraščio „Что делать?“ („Ką daryti?“) tiražą, išvarė darbuotojus ir užantspaudavo spaustuvės duris. Milicijos pareigūnai turėjo tą pačią dieną išduotą kratos orderį, kurį pasirašė Peterburgo miesto Kirovo rajono prokuratūra  Yra žinių, kad šios operacijos užsakovas - caro ochrankos ir KGB įpėdinė FSB. Kaip pranešė vienas iš laikraščio leidėjų, Peterburgo menininkas Dmitrijus Vilenskis (beje, neseniai lankęsis Lietuvoje ir dalyvavęs Alytaus meno streiko konferencijoje, jis taip pat yra ir vienas iš lietuviško kairiosios minties žurnalo „Juodraštis“ autorių): „Šis laikraščio „Что делать?“ numeris buvo skirtas šiuolaikinio meno kvadrienalei „U-turn“, kuri netrukus prasidės Danijoje. Jo turinys apsiriboja šiuolaikinio meno problemomis ir neturi nieko bendra su dabartine politine situacija“. Tačiau jo leidyba sustabdyta motyvuojant įtarimais dėl galimo ekstremistinio turinio. Buvo užvesta byla, kurią nagrinėja Kirovo rajono prokurorė Olga Moisejenko, ikiteisminio tyrimo metu bus atlikta ekspertizė, ar laikraščio turinys nepažeidžia Rusijos konstitucijos.


        Laikraštis „Что делать?“, kurį leidžia to paties pavadinimo Peterburgo menininkų grupė, atvirai deklaruoja savo kairiąsias ideologines pažiūras. Grupė susikūrė 2003 m. viduryje, laikraštis anglų ir rusų kalbomis leidžiamas nuo 2003 m. rugpjūčio. Per visą gyvavimo laikotarpį ši menininkų grupė aktyviai reagavo į visus aktualius politinius įvykius: buvo išleisti specialūs laikraščio numeriai, skirti „Didžiojo aštuoneto“ susitikimui, vykusiam 2006 m. Peterburge, ir streikams „Fordo“ gamyklose 2007 m. pabaigoje.

        Štai ką apie pastaruosius įvykius kalba aktyvistas Dmitrijus Vilenskis: „Rugpjūčio 27 d, apie 19:30 val., užėjau į „Poliarnaja zvezda“ spaustuvę pasiimti naujausio mūsų laikraščio tiražo. Spaustuvės patalpose radau milicijos pareigūnus, kurie kratė patalpas, o vėliau surašė kratos protokolą. Buvo areštuotas mūsų laikraščio priedas „Perestroika: pralaimėjimo potyriai“, skirtas Kopenhagoje vyksiančiai parodai „U-turn“, kurioje mūsų šaliai dar atstovaus Irina Korina ir Pavelas Peperšteinas. Bandžiau įtikinti kratą darančius civiliniais rūbais apsirengusius žmones, kad šis mūsų numeris neturi nieko bendra su politika, tačiau jie buvo kažkodėl įsikinę, kad atrado labai įtartiną leidinį. Milicijos majoras A. Vatamaniukas mane ištardė, o vėliau paleido“.

        Tą pačią dieną, apie 17:00 val., prie įėjimo į Kirovo gamyklą buvo sulaikytas kitas kairysis Peterburgo aktyvistas - Andrejus Drozdovas, priklausantis marksistų grupei „Klasinė politika“. Prie gamyklos vartų jis platino savo grupės leidžiamą biuletenį „Už darbininkų valdžią“. Keistas sutapimas, tačiau šis biuletenis spausdinamas toje pačioje spaustuvėje, kaip ir laikraštis „Что делать?“. Milicija pranešė, kad A. Drozdovas buvo nugabentas į poskyrį, nuteistas už smulkų chuliganizmą ir paleistas.

        Rekvizuotą „Что делать?“ numerį galima perskaityti internete:
       
Перестройка. Опыты поражения (rusiškai)
       
Perestroika: What does it mean to lose? (angliškai)


        Pagal ikd.ru ir metamute.org parengė Darius Pocevičius
        2008.09.01

       

                                                       „Что делать?“ redakcijos kolektyvas