Geltonojoje Lietuvos spaudoje skaitome: „Rugsėjo 7 d., sekmadienį, pratybų metu Afganistane buvo sužalotas prezidento patarėjas gynybos klausimais Modestas Petrauskas. M. Petrauskas buvo sužeistas į ranką, praneša LNK žinios. Incidentas įvyko sekmadienį Afganistano pietuose, Kandahare. Čia dislokuotas specialiųjų operacijų pajėgų eskadronas. M. Petrauskas buvo nugabentas į netoliese kanadiečių įkurtą vietos ligoninę. Prezidento patarėjui čia suteikta pirmoji medicininė pagalba.“ Siaubas! Ir mes tylime!!!??? Tylime, kai iškiliausi Tautos sūnūs lieja savo šventą Kraują kovoje už visų mūsų Laisvę? Tylime, kai jie žūva už Demokratijos idealus tolimoje, nedemokratiškoje, mirtiną Grėsmę visų mūsų saugumui keliančioje mūsų Tautos priešų irštvoje? Netylėkime! Kiekvienam Tautos Didvyriui po Geležinį Kryžių! Ir po auksinius Gedimino stulpus!


      Ir visai nesvarbu, kad aršūs mūsų Tautos priešai komunistuojantys kirminai, anarchoidai ir kitokie pederastai vadina šią Laisvės kovą Afganistano okupacija. Nesvarbu, kad jie sako, jog mes tarnaujame svetimai imperialistinei valstybei gindami ekonominius kitų šalių interesus ir didindami jų galią visame pasaulyje. Visa tai nė kiek nesvarbu, nes nublanksta prieš Didingą mūsų troškimą pakartoti pačius šlovingiausius mūsų Tautos žygdarbius Lietuvių Aktyvistų Fronto kovą ir jų žygdarbį „Lietūkio garaže“, Tautinio darbo apsaugos batalionų veiklą ir jų kovą prieš žydišką masoneriją visoje Lietuvoje bei užsienyje!

      Mums nesvarbu, kad ta pati spauda praneša niekingas žygdarbio detales: „Pulkininkas Modestas Petrauskas per šaudymo pratybas neatsargiai pasielgė su ginklu ir sužeidė sau pirštą. Sužalojimas padarytas dėl neatsargumo. Sužeidimas nedidelis, todėl M. Petrauskas drauge su kitais delegacijos nariais galės tęsti vizitą Afganistane.“

      Nesvarbu! Siūlau amputuoti gerbiamo pulkininko pirštą kaip geriausią naujosios Lietuvių Laisvės.Kovos įrodymą, jį mumifikuoti ir pirštamobilyje vežioti po visą mūsų Tėvynę kad mūsų Tautos priešai drebėtų iš baimės, išvydę šlovingas mūsų pergalių regalijas. O priešais Prezidentūrą pastatyti milžinišką monumentą „Lietuvių Tautos pirštas“, kuris badytų akis kiekvienam mūsų Tėvynės priešui, bandančiam neigti dievišką Lietuvių Tautos Misiją bedievių šalyse Irake ir Afganistane.

      Už Lietuvių Laisvę!
      Parodykim DIDŽIUJU TAUTOS PIRŠTU, kad Tautoje dar gyva Protėvių Dvasia!

      Tikrasis Lietuvis
      2008.09.08.