Neoizmas yra kultūrinis judėjimas, įtakotas futurizmo, dada, fluxus ir punk, septyniasdešimtųjų pabaigoje jis kilo iš Mail Art Network.

       Neoizmas yra meno istorijos gamybos metodologija. Jo idėja yra generuoti susidomėjimą įvairių individų, kurie, kaip sakoma, sudaro judėjimą, kūriniais ir asmenybėmis. Neoistai nori ištrūkti iš „meno kalėjimo“ ir „pakeisti pasaulį“. Turėdami omeny šį tikslą, jie vaizduoja nerimo kupiną kapitalistinę visuomenę.

       Neoistu gali tapti bet kas, tiesiog pasiskelbęs judėjimo nariu ir gavęs Monty Cantsin vardą. Tačiau neoistai neapsiriboja vien Monty Cantsin vardo vartojimu, jie dar vartoja vardą Smile – Šypsnys. Savo popgrupes neoistai vadina Smile, savo performansų grupes - Smile, net jų žurnalai pavadinti Smile.

       Tai – tikras egzistencialistinis eksperimentas, tai praktinės filosofijos veiksmas. Neoistai siekia numatyti, kas atsitinka, kai jie nebeskiria meno kūrinių nuo individų.

       Nors neoistai tiki praktine filosofija, tačiau jie NEpritaria logikos tyrinėjimams universitetuose ir kitose autoritarinėse institucijose. Neoistų filosofija turi būti išbandyta gatvėse, aludėse ir naktiniuose klubuose, ji siekia kurti komunistinę kultūrą, o ne teorines abstrakcijas.

       Kapitalizmas valdo materialųjį pasaulį įvardindamas ir aprašydamas objektus, kuriais nori manipuliuoti. Įvertindami vardų ir pavadinimų nereikšmingumą, neoistai sužlugdo centrinį buržuazinės logikos kontrolės mechanizmą. Be šių klasifikacijų Valdžia negali skirstyti, skaidyti ir izoliuoti revoliucingų masių.

       Kadangi jiems bloga nuo fragmentiško pasaulio, kuriame gyvena, neoistai sugalvojo priimti bendrą vardą. Kiekvienas veiksmas po Monty Cantsin vėliava yra atviro nepaklusnumo Tvarkančiai Galiai gestas, demonstruojantis, kad neoistai yra nesuvaldomi. Monty Cantsin yra tikrasis individas pasaulyje, kuriame tikrasis individualumas yra nusikaltimas!

       Neoistų filosofija išties yra revoliucinis projektas, kuriuo siekiama pagerinti žmonijos dalią. Neoizmas išstumia visas prieš tai gyvavusias filosofijas, nes jis sąmoningai kuriasi ant retorikos, o ne faktinių tyrinėjimų pamatų.

       Neoistai tiki, kad sukčiavimas yra vertingas revoliucijos ginklas. Jie praktikuoja negryną mokslą ir nuolat falsifikuoja jo rezultatus. Naudodamiesi tokia metodologija, neoistai be jokių pastangų atmetė vadovavimo iliuzijas, būdingas „individo“ mentalitetui ir dabar sakosi išskersią visus, kurie trukdys jiems realizuoti savo tikrąjį žmogiškumą. Neoizmo sėkmė istoriškai neišvengiama.

       LONG LIVE DEATH!

       Vertė Redas Diržys