DĖMESIO! SĄMONINGAS STUDENTE! Š.m. spalio 8 d., trečiadienį, 18.00 val., VU TSPMI fakultete (Vokiečių g. 10) 402 salėje vyks vieša paskaita tema: „Aukštojo mokslo krizė Lietuvoje: kokia studentų pasyvumo kaina?“ Problemas ir jų sprendimus pristatys: studentų grupė „Už kokybišką ir prieinamą aukštąjį mokslą Lietuvoje“, studentų ateitininkų sąjungos nariai. Komentarą pateiks svečias - prof. VYTAUTAS RADŽVILAS.

       
Paskaitoje bus konstatuota:

      * Šiandieninė aukštojo mokslo krizė ir artimiausi jos padariniai;
      * Studentų savivaldos ir atstovavimo fiasko bei jo priežastys;
      * Studentų atstovavimo pertvarkos užuomazgos, arba ką daryti, kad išliptume iš duobės?


      Primename V. Radžvilo nuomonę apie šiandieninius studentus:

      Kaip elgiasi ir ką daro jaunimas bei jo organizacijos virš visų galvų pakibus tokios naikinančios „reformos" vėzdui. Kitaip sakant, reakcija į šią reformą pirmiausia yra lakmuso popierėlis, atskleidžiantis šalies jaunimo savimonę ir parodantis jo visuomeninę, pilietinę ir politinę brandą.

      Nėra ko gudragalviauti – vaizdas ne iš maloniųjų. Atrodytų, kad vos sužinojęs, jog gręsia tokia „reforma", šalies jaunimas seniausiai turėjo sukilti ant kojų ir sutelktai bei ryžtingai priešintis pragaištingoms „reformatorių" užmačioms. Deja, nieko panašaus nematyti. Tiesa, šis tas daroma: pavieniai jauni žmonės buriasi į pilietinio pasipriešinimo šiai „reformai' grupeles, šiame pasipriešnime dalyvauja kai kurių jaunimo organizacijų nariai, mėginama skelbti bendrus organizacijų pareiškimus šiuo klausimu. Tačiau apskritai aiškios ir tvirtos, viešai išsakomos jaunimo pozicijos, į kurią būtų priversta įsiklausyti valdžia, iki šiol nėra. 

      Susipažinus su kai kurių jaunimo organizacijų narių pasisakymais kartais iš tiesų atrodo, kad pastangos ka nors daryti yra beviltiškos ir beprasmiskos. Tokiuose pasisakymuose nesunkiai įžvelgiamos pasimetimo ir bejegiškumo nuotaikos verčia sunerimti net dėl pačios valstybės ateities. Juk tereikia truputelį įtempti vaizduotę ir mintyse palyginti, kaip elgtųsi jaunimas ir ypač studentija kokioje nors Vakarų šalyje, pavyzdžiui, Prancūzijoje, jeigu valdžia savo kabinetuose tyliai sumąstytų ir įvestų panašius drakoniškus mokesčius. Neabejotinai akimirksniu kiltų neramumai ir maištai, kurie turbūt netruktų peraugti į tikrą revoliuciją. Ką kalbėti apie studentiją, jeigu Paryžiuje į gatves sugeba išeiti tūkstančiai moksleivių, protestuojančių prieš valdžios norus sumažinti mokytojų skaičių...

      anarchija.lt info
      2008 10 05