Home Stewart. „Niekio link”. 8-asis pozityviai nusiteikusios kartos manifestas
menas
       Kartos, pozityviai žvelgiančios į sąmokslo prigimtį, pastabos

       Mes esame Balti Dažai, Laisvės Vergai, Antrasis Atėjimas, Rūgšties Kūdikiai, Liepsną Svaidantys Berniukai, Naujosios Pajėgos, Besimasturbuojančiųjų Klubas, Darbininkų Klasės Sąmokslininkai.

       Mes atsisakome būti vadinami vienu vardu. Mes esame visi vardai ir visi daiktai. Mes skatiname kitus pop ansamblius naudoti tokius pavadinimus. Mes norime pamatyti tūkstančius tokio paties pavadinimo ansamblių. Pavadinimai niekam nepriklauso. Jie egzistuoja tam, kad juos vartotų visi. Vardai, kaip visi žodžiai, yra sutartiniai.

       Mes atakuojame individo kultą, savanaudžius bandymus naudoti tam tikrus vardus ir žodžius ypatinga paskirtimi. Mes atmetame autorinių teisių sąvoką. Imkite tai, kuo galite pasinaudoti.

       Mes atmetame genijaus sąvoką. Menininkai tokie patys, kaip ir visi kiti. Individualizmas yra paskutinis ir pats pavojingiausias Vakarų mitas.

      
       Mes manome, kad visas menas yra propaganda. Kaip antstato dalis, ji atspindi bazę.

       Mes tvirtiname, kad prieštaravimas yra viso mąstymo pagrindas.

       Mes tvirtiname, kad plagijavimas yra tikrasis modernistinis meno metodas. Plagiatas yra meninis nusikaltimas prieš nuosavybę. Tai vagystė, o Vakarų visuomenėje vagystė yra politinis aktas.

       Mes norime, kad visi naudotų mūsų pavadinimus. Naudokite šiuos pavadinimus, nes jie yra jūsų. Šie pavadinimai niekam nepriklauso. Tapkite Baltais Dažais, Laisvės Vergais, Antruoju Atėjimu ir t. t.
Nereikia vengti sąmokslo, viskas turi būti panaudota. Mes egzistuojame tik įsitraukę. Mes kovojame su inovacijų maru.

       Mes ieškome Apšvietos maišatyje.

       Mes įžūliai darome stebuklus.

       Mes būsime proziški. Mūsų reikšmės bus lėkštos. Mes nesikapstysime giliau. „Giliau“ yra sukurta žmonių, kuriems stinga gebėjimo iki galo įkūnyti realybę.

       Mes tvirtiname, kad esame patenkinti tik tada, kai judame.

       Dvidešimtojo amžiaus žmogus yra istorinis gyvulys. Mes siekiame padaryti dvidešimt pirmojo amžiaus žmogų neistorišką. Mes gyvensime dabartyje. Praeitis ir ateitis egzistuos tik tiek, kiek jos bus įtrauktos į dabartį. Mes dingsime iš laiko, teisingai perjungdami smegenis.

       Mes sieksime niekio, nes niekis yra išties stabili būsena.

       Stewart Home, 1982 m. spalis

       Vertė Redas Diržys