Mes gyvename ne ideologijų pabaigos, bet jų atgimimo eroje. Pavyzdžiui, anarchizmą daugelis jo duobkasių jau seniai laikė mirusiu, o štai šiandien jis pasireiškia iš naujo, jo puiki savijauta atsispindi socialiniuose judėjimuose, visur dygstančiuose iš mūsų vis labiau destruktyvios globalinės socialinės tvarkos gelmių.
      
    Užtenka vien internete ar kitais būdais stebėti judėjimo prieš kapitalistinę globalizaciją debatus, kad pastebėtum, jog juose vyrauja anarchistiniai principai, tokie, kaip organizavimasis arba bet kurios valstybės formos atmetimas („que se vayan todos“!).