Mes – tai ant revoliucijos bangos pakilusi kairiųjų pažiūrų jaunuomenė, susibūrusi į aušrininkų organizaciją, nuo 1925-1926 metų į Socialistų studentų draugiją ir 1927 metais į slaptą Lietuvos socialistų revoliucionierių maksimalistų (eserų) są­jungą. Tai buvo Borutą politiškai subrandinusi aplinka. Aušrininkų pasaulėžiūros principai – socializmas ir individualizmas (rūpėjo asmenybė istorijoje, o ne objektyvus so­cialinis ir ekonominis procesas) – buvo grindžiami rusų narodnikų, narodovolcų, anarchistų ir kairiųjų eserų pažiūromis.

che guevara     Po to, kuomet jo palaikai buvo palaidoti Bolivijoje ir prieš kelis metus perlaidoti Kuboje, buvo vėl sužadintas visuomenės susidomėjimas Ernesto "Če" Gevara (1928-1967). Didvyrio kultas, kuris apsupo jo asmenybę, atgijo naujam gyvenimui, kuomet buvo paviešintos ligi šiol nematytos Bolivijos žygio nuotraukos ir dvi naujos biografijos.

     Skaitant Pietų Rusijos anarchosindikalistų grupės (toliau PRAS; 1906-1908 m.) istoriją, kurią parašė vienas iš jos kūrėjų, Jakovas Novomirskis (Kirillovskis), negaliu nustoti galvoti, kad priešais mane visiškai nepažįstamos civilizacijos istorija. Tačiau veiksmas vyksta Odesos mieste vos prieš šimtmetį. Jau tada tai buvo didžiulis uostas, kapitalistinis pramoninis miestas, kur gyveno rusai, ukrainiečiai ir žydai – negalime pasakyti, kad tai buvo visiškai kita, svetima ir nesuprantama mums socialinė tvarka arba kita nežinoma tauta... 

subravcu emblema     Lenkų istorikai nemažai rašė apie Vilniuje įkurtą šubravcų (nenaudėlių) organizaciją ir jų leistą satyrinį laikraštį „Wiadomości brukowe” („Gatvės žinios”). Šiai problemai nušviesti jie paskyrė dvi studijas. Tai logiška, nes „Gatvės žinios”, visų pir­ma, lenkų kultūros reiškinys ir, reikia pasakyti, neeilinis.

vanagas     Adolfas Ramanauskas-Vanagas – garsus pokario partizanų vadas. Štai ką apie jį rašo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) svetainė:

     „Partizanų pulkininkas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos deklaracijos signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas. (…) 1997 m. gruodžio 22 d. A. Ramanauskui-Vanagui pripažintas kario savanorio statusas.

neisisavinta praeitis     Retai tenka skaityti mokslines knygas, kurios neleidžia užmigti ir savo sukuriama intriga prilygsta įtempto siužeto romanams. Dažniausiai mokslininkai stengiasi parodyti, kokie jie protingi ir kaip sugeba žudyti nuoboduliu. Bet Roberto van Voreno knyga „Neįsisavinta praeitis: Holokaustas Lietuvoje“ (Kaunas: VDU leidykla, 2011) yra tikra išimtis akademinių nuobodybių pasaulyje.

nezinomas 0     Gruodžio mėnesį nedaug kam pačioje Prancūzijoje žinomas kairiųjų laikraštis „Le Petale Rouge“ („Raudonasis žiedas“) išspausdino ilgą straipsnį apie lietuvį – pokario partizaną, Vakaruose prisidėjusį prie kovų prieš kapitalizmą. Pasak straipsnio autorių, lapkričio mėnesį miręs Antoine’as Dogelis buvo ypatinga asmenybė.

autoriu teises mire     Internetas iš esmės pakeitė nusistovėjusią pusiausvyrą. Gal būtų banalu sakyti, kad internetas yra lygiai toks pat revoliucingas, koks savu laiku buvo spausdinimo presas, bet taip ir yra. Vis dėlto interneto revoliucingumas reiškiasi kiek kitaip.

petrichenko     Kalbant apie tarybų raidos ir politinių organizacijų (įskaitant respublikas) patirtį, būtina kalbėti apie Naisaro (est. Naissaar) Tarybų respubliką (jūreivių ir statybininkų tarybų respubliką) ir Kronštato savivaldą 19171921 metais bei jų ideologinę genezę, kuri savo archetipine patirtimi siejasi su Ukrainos (Zaporožės) kazokų, chutorų, žydų miestelių ir getų, parapijų savivalda bei su naujos savivaldos kūryba ir praktika porevoliuciniu laikotarpiu, o ne tik su anarchizmo teoretikų kūriniais.

zemelapis be sienu     „Pakilęs į kosmosą, mačiau žemę, upių vagas ir vandenynų linijas, bet nemačiau sienų tarp valstybių”, – sakė Jurijus Gagarinas. Pirmojo kosmonauto pastebėjimas atrodo banalus, bet primena svarbų ir dažnai pamirštamą dalyką – politinio žemėlapio kontūrai, skirtingai nei Žemės paviršiaus relje­fas, nėra duotybė. Tai žmogaus konstruktas ir, kaip rodo Pietryčių Azijos regiono tradicinis politinis mąstymas, nebūtinas politinio vieneto egzistavimui.

Eric Hobsbawm       Marksistinę filosofiją ir istoriografiją bei kairiųjų judėjimą 2012 m. spalį ištiko didelė netektis: eidamas 95-uosius metus vienoje iš Londono ligoninių nuo pneumonijos mirė garsus britų istorikas marksistas, kairysis politinis ir socialinis aktyvistas intelektualas Ericas Hobsbawmas (1917–2012).

latviu esesininkas     Pateikti kai kurias ištraukas iš d. Rimanto Zizo darbo „Ne žydų kilmės Lietuvos piliečių persekiojimas, civilių gyventojų žudynės”, atlikto Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti užsakymu, paskatino dvi priežastys.