laimingas darbuotojas 0Mes norime dirbti. Taip, mes norime dirbti bet kokia kaina. Ne tiek dėl pinigų, kiek dėl savo socialinio prestižo, dėl pasitikėjimo savimi ir ateitimi. O visų labiausia – dėl savo laimės. Juk tiek daug didžiųjų mąstytojų įtikinėjo mus, kad darbas mus išlaisvina!

baumanzygmunt8639Mattas Kennardas: Kaip atsidūrėte Leedse?

 

Zygmuntas Baumanas: Nė nežinau, neįsivaizduoju. Buvau išspirtas iš savo šalies ir tapau pabėgėliu, o tada netikėtai gavau kvietimą iš Lydso. Man atsiuntė telegramą: „Gal norite dėstyti universitete?” Ar žinote, kas yra telegrama?

Hakim Bey 0Senais laikais turizmas neegzistavo. Čigonai, alavuotojai bei kiti tikrieji klajokliai ir dabar laisvai klajoja po savo pasaulius, bet niekas nė nemano pavadinti jų turistais. Turizmas yra XIX amžiaus, kuris kartais atrodo nenatūraliai užsitęsęs, išradimas. Daugeliu atvejų mes vis dar gyvename XIX amžiuje.

Henry David Thoreau„Blogiausia, kas gali nutikti esant monarchijai, yra vieno imbecilo valdžia, tačiau demokratija dažnai reiškia tai, kad valdo trys ar keturi šimtai imbecilų.“ (Robert Anton Wilson)

 

„Kuo daugiau sukuriama įstatymų ir tvarkos, tuo daugiau atsiranda vagių ir plėšikų.“ (Laozi)

tolstojus rasoMieli broliai, ypač tie, kurie kovoja už vienokią ar kitokią niekam nereikalingą valstybės santvarką. Tau, mielas broli, nesvarbu, kas toks būtum – caras, ministras, darbininkas, valstietis, – tau reikia vieno: nugyventi tą neapibrėžtai trumpą gyvenimo akimirką taip, kaip to nori tas, kas pasiuntė tave į gyvenimą.

david harvey„Nihilistiški ir žvėriški paaugliai“ – taip juos apibūdino „Daily Mail“: išprotėjęs įvairių socialinių sluoksnių jaunimas, beprasmiškai lakstantis gatvėmis ir desperatiškai mėtantis plytas, akmenis ir butelius į policiją, plėšiantis ir padeginėjantis parduotuves, tampantis valdžią už nosies žaidime „pagauk, jei gali“, tvytindamas apie savo maršrutus nuo vieno strateginio taikinio prie kito.

jacob mariusXX a. pradžioje Marius Jacobas subūrė ginkluotų nusikaltėlių gaują Paryžiuje, nors jų veikla ilgainiui išplito visoje Prancūzijoje. Jacobas tvirtino dalyvavęs 106 plėšimuose, 1903 m. per susišaudymą Abbeville, kuriame dalyvavo jo grupė, žuvo policininkas. Po 18 mėnesių jis buvo sučiuptas ir atvesdintas į teismą. 1905 m. jis buvo pripažintas kaltu ir nuteistas priverstinių darbų iki gyvos galvos. M. Jacobo kalba buvo atspausdinta 1905 m. balandžio mėn. „Balai Social” numeryje. Daugiau apie Mariusą Jacobą: http://en.wikipedia.org.

00derrick-jensen       Kodėl mes manome, kad "progresas" visada yra geras dalykas? Nacių elgesys su žydais progresavo link galutinio sprendimo. Daugelis žydų nenukrypo nuo tokios progreso sekos: išsiėme ID korteles, persikėlė į getą, sulipo į gyvulių vagonus, atvyko į lagerį, dirbo lageryje, pateko į dujų kamerą, buvo perkelti į krosnį, pakilo su dūmais ir iškrito pelenais.

 

       Samdomas žudikas gali progresuoti nuo vienos stadijos į kitą, pradėdamas elektroniniais laiškais, vėliau telefono skambučiais, po to persikelti į aukos bendruomenę, nustatyti vietas kur lankosi auka ir galiausiai pasirodyti jo namuose. Vėžys paprastai progresuoja. Priklausomybės, ir ypač kultūrinės priklausomybės, gali progresuoti ir dažnai progresuoja.

Daniel Quinn B istorijaMąstytojai sistematikai paliko mums puikią metafo­rą, labai tinkančią tam tikram žmonių elgesiui nusaky­ti. Kalbu apie varlės virimo fenomeną. Jo esmė – štai kokia. Jei į puodą su verdančiu vandeniu įmesite varlę, roplys, žinoma, desperatiškai mėgins iš puodo iššokti. Tačiau jeigu kuo atsargiausiai įleisite varlę į drungną vandenį, o paskui tą puodą pastatysite ant silpnos ug­nies, ją palaipsniui apims palaimingas stingulys, – vi­sai toks pat, koks apima besimaudant šiltoje vonioje, – ir netrukus visiškai patenkinta ir nė kiek nesipriešinda­ma varlė leisis išverdamą gyva.

goldmanmugKas yra patriotizmas? Ar tai meilė mūsų gimtinei, mūsų vaikystės prisiminimų ir vilčių, svajonių ir siekių vietai? Ar tai vieta, kur vaikiškai naiviai stebėjome plaukiančius debesis ir stebėjomės, kodėl negalime skrieti kartu su jais? Vieta, kur mes skaičiavome milijardus žibančių žvaigždžių, baimindamiesi, kad visa tai kieno nors akys, persmelkiančios mūsų sielas? Ar tai ta vieta, kur mes klausėmės paukščių giesmių ir troškome turėti sparnus, kad juos išskleidę lėktume į tolimus kraštus? Arba erdvė, kur mes sėdėjome mamai ant kelių, užburti nuostabių pasakojimų apie didelius žygdarbius ir užkariavimus? Apskritai ar yra tokia vieta, kur kiekvieną žingsnį mus apima mieli ir brangūs prisiminimai apie laimingas vaikystės dienas?

valdziaKaip vaiduokliaidievybėsvalstybės ir panašūs konceptai, valdžia realybėje neegzistuoja taip, kaip egzistuoja akmenys, mašinos, žmonės ir kiti materialūs daiktai. Tai tėra idėja galvoje, kad egzistuoja žmonių grupė, pavadinta valdžia (valstybe).

megafonoMes gyvename pasaulyje, kupiname mitų ir klaidingų stereotipų. Nebesuprasi, kas tiesa, o kas pramanas. Šio pasaulio taisyklės iliuzinės, ribos susilieja ir kiekvienas suvokia taip, kaip jam atrodo. Gaila, bet ir ne išimtis ir vadinamoji „anarchistinė bendruomenė“. Žmonės, sakantys, kad jie griauna stereotipus ir iliuzijas, neretai patys yra jų vergai. Kad netuščiažodžiaučiau, pateiksiu kelis pavyzdžius.