00 laisve be socializmo     Liberalų anarchistų sąvoka apima vieną ideologijos srovę, tačiau be „liberalų anarchistų“ sąvokos šiai srovei apibūdinti sinonimiškai vartojamos ir kitos sąvokos: anarchokapitalizmas, laisvosios rinkos anarchizmas (1), rinkos anarchizmas (2), privačios nuosavybės anarchizmas (3), libertarinis anarchizmas (4).

Emma Goldman - Anarchizmas - virselis      Jei reikėtų trumpai nusakyti dabartiniams laikams labiausiai būdingą bruožą, jį apibūdinčiau žodžiu Kiekybė. Dominuoja minia, masės dvasia, o kokybė naikinama. Mūsų visas gyvenimas – gamyba, politika ir išsilavinimas – priklauso nuo kiekybės, nuo skaičių. Darbininką, kuris anksčiau didžiavosi savo darbo kruopštumu ir kokybe, pakeitė besmegeniai, nekompetetingi automatai, kurie gamina baisingus beverčių ir dažniausiai žmonijai kenksmingų daiktų kiekius. Todėl užuot suteikusi gyvenimui daugiau patogumo ir ramybės, kiekybė tik labiau apsunkino žmogų.

Emma Goldman - Anarchizmas - virselis     Giriamės, kad gyvename proveržio, mokslo ir progreso amžiuje. Nejau ne keista, kad vis dar garbiname fetišus? Tiesa, mūsų fetišų forma ir esmė pakito, bet jie kaip ir senovėje gali pražūtingai užvaldyti žmogaus protą.

zizek     Marxas savo ankstyvuosiuose darbuose teigė, jog Vokietijos problemas gali išspręsti tik pasaulinė revoliucija. Toks požiūris puikiai atspindi skirtumą tarp reformistinio ir revoliucinio periodų. Reformistiniu periodu pasaulinės revoliucijos idėja lieka tik svajone, kuri jei kažkuo ir pasitarnauja, tai tiktai suteikdama šiek tiek postūmio vietiniams pokyčiams.

00 laisve be socializmo     Socialistinės ideologijos tėvyne galima laikyti Prancūziją, kurioje buvo sąlyginai didesnė luomų kova. Perėjimas iš Viduramžių feodalinės santvarkos į pofeodalinę santvarką tuo laikotarpiu nebuvo ramus ir taikus – vyko daug revoliucijų. Feodalinės santvarkos, kurioje valdžios koncentracija buvo kaupiama absoliutaus monarcho, feodalų (didikų, riterių, žemvaldžių ir kt.) ir dvasininkijos rankose, konfrontacija su vis daugiau galios ir įtakos įgaunančia viduriniąja (amatininkais, miestiečiais, pramoninkais, prekybininkais ir kt.) klase (1) darėsi vis nuožmesnė.

Mazeikis isikitinimai virselis     Filosofo Gintauto Mažeikio monografija „Įsikitinimai: sąmoningumo metamorfozėsfilosofiniu požiūriu aptaria socialinius bei kultūrinius įsikitinimus: sąmoningus ir atsakingus, o kartais impulsyvius, spontaniškus, dramatiškus virtimus kitokiais asmenimis ir grupėmis. Vietoje sąvokos „metamorfozė“, žyminčios įvairiausius virsmus, knygoje vartojamas filosofinis terminas „įsikitinimas“, leidžiantis kritiškai apmąstyti tapatybės ir tiesos temas.

00 laisve be socializmo     Anarchizmas gali būti suprantamas kaip tam tikra liberalizmo arba socializmo forma. Taip pat kaip liberalai, anarchistai trokšta laisvės; taip pat kaip socialistai, anarchistai trokšta lygybės. (1) Tačiau anarchistai neapsiriboja vien liberalizmu arba vien socializmu. Jiems laisvė be lygybės reiškia, jog silpnieji skurdžiai yra mažiau laisvi nei stiprieji turčiai, o lygybė be laisvės reiškia, jog visi drauge esame vergai.

glamuras     Terminas „glamūras“ verčiamas į lietuvių kalbą kaip „žavumas“ arba „puikybė“. Anot „Vikipėdijos“, šiuo terminu apibūdinamas žavingas ir prašmatnus aukštuomenės gyvenimo stilius, kuris dažniausiai vaizduojamas brangių madingų žurnalų viršeliuose ir kuriame atsispindi paviršutiniškas ir išorinis nerūpestingo gyvenimiško blizgesio standartas.

 nietzsche     Valia galiai

 

     Ar prieštaravimai anarchistinėje žmogaus subjektyvumo sampratoje daro anarchizmo revoliucinę politinę ir socialinę teoriją neįmanomą? Nemanau. Jei anarchizmas galėtų išsivaduoti iš savųjų manichėjiškųjų „esmės“ teorijų, jis galėtų nugalėti resentimentą, kuris jį nuodija ir riboja. Klasikinis anarchizmas – tai resentimento politika, nes jis siekia nugalėti galią. Jam galia atrodo esąs blogis, destrukcija, tai, kas užkerta kelią individo tobulėjimui.

Emma Goldman - Anarchizmas - virselis       „Kitų knygų“ leidyklos išleista pirmoji E. Goldman knyga „Anarchizmas ir kitos esė“ iki šiol laikoma socialinės kritikos klasika. Prieš šimtmetį parašyti tekstai stulbina plačiu akiračiu ir užkrečia idealizmu. E. Goldman ateities vizijoje individui nebereikės valdžios, kalėjimai nežlugdys žmonių, moterys nebebus antrarūšės, menas sieks radikalumo, alternatyvus švietimas taps vertybe, o meilei nebereikės santuokos. Ši knyga paneigia daugybę su anarchizmu siejamų prietarų ir atiduoda duoklę legendinei litvakų kilmės asmenybei.

     Smerkdamas devynioliktojo amžiaus politinius judėjimus – pradedant socializmu ir baigiant liberalizmu – Nietzsche pikčiausiai atsiliepia apie anarchistus. Jis juos vadina „anarchistiniais šunimis", stūgaujančiais Europos kultūros gatvėje – bandos moralės, nusakančios modernią demokratinę politiką, įsikūnijimais.

Wikileaks virselis       „WikiLeaks“ fenomenui pasaulyje nuo pirmųjų skandalų apie Kenijos prezidento korupciją 2007-aisiais metais iki piko 2010-aisiais, kai buvo paviešinti slapti JAV diplomatų susirašinėjimo dokumentai, skiriama labai daug dėmesio, bet retai kada jis būna grįstas „WikiLeaks“ kaip politinio ar socialinio atvejo analize. Dažniausiai jis tik fenomenologiškai „aprašomas“, nesistengiant psichoanalitine ar dekonstrukcine maniera paklausti, kas yra po šiuo išoriniu tekstu, kas yra anapus šios traumos?