alt      Ką į Lietuvą atvežė Tolerancijos arba Antidiskriminacijos vilkikas, kuris Europos komisijos iniciatyva keliauja po Europos šalis, ragina skirtingų valstybių piliečius suvokti pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, lygių galimybių esmę, pabrėžia būtinybę naikinti nepakantumą kitos rasės, etninės grupės, lyties, lytinės orientacijos, skirtingo amžiaus, įsitikinimų, religijų bei pakirstiems negalios žmonėms? Vilkikas neatvežė stebuklų, tik kuklią komandą žmonių, kurie tyliai dėkojo už buvimą kartu, rūpinosi vilkiko scenos parengimu, ramios muzikos transliacija, žmonių įvairovės vienybės filmo kadrų demonstravimu.

        Tolerancijos vilkikas, skatinantis kovoti prieš diskriminaciją dėl religijos, tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, rasės arba etninės kilmės, keliauja per 10 Europos sąjungos šalių narių ir skleidžia tolerancijos idėjas. Ši kampanija siekia išaiškinti kiekvieno ES piliečio teises ir pareigas bei informuoja, kad diskriminacija religiniu, tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, rasės arba etninės kilmės pagrindu prieštarauja įstatymams. Deja, Vilniaus ir Kauno savivaldybės, motyvuodamos tuo, kad tai vien „gėjų renginys“, uždraudė toleranciją skatinančios Europos Komisijos (EK) renginius viešose vietose. Homoseksualių asmenų dalyvavimas renginyje buvo neproporcingai išpūstas, tą skatino ne tik valdžios atstovai, bet ir konservatyvi Lietuvos žiniasklaida. EK atstovų teigimu, toks valdžios elgesys tolerantiškoje visuomenėje nepriimtinas.

       Galime iki užkimimo šaukti - trypti, protestuodami ir smerkdami V.Putino-D.Medvedevo Rusijos agresyvią užsienio politiką kaimyninių valstybių atžvilgiu, ir tuo pat metu rengti daugiatūkstantines pagalbos akcijas, pop muzikos koncertus sostinėje, išreikšdami solidarumą kenčiančiai Gruzijos liaudžiai, rusų tankais ir lėktuvais niokojamai nepriklausomai Gruzijos valstybei, kurios prezidentas Michailas Saakašvilis rugpjūčio 8-osios naktį karinės intervencijos būdu gan nevykusiai pabandė atkurti „konstitucinę tvarką“ separatistinėje Pietų Osetijoje.

       Š.m. rugpjūčio 15 d. JAV ir Lenkija pasirašė preliminarią sutartį dėl PRG skydo elementų dislokavimo Lenkijoje. Kiek anksčiau buvo pasirašyta analogiška sutartis su Čekija. JAV derantis su Lenkija, įvairių šalių žiniasklaidoje buvo pasirodę pranešimų, kad JAV ketina dislokuoti savo raketas Lietuvoje. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės RAIT 2008 m. liepos 18-23 dienomis atliko Lietuvos gyventojų apklausą, kurios metu nustatyta, ar Lietuvos gyventojai pritaria JAV priešraketinės gynybos (PRG) elementų dislokavimui Lietuvoje, ar ne. Apklausoje dalyvavo 1017 nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurių amžius 15-74 metai.

      Š.m. balandžio mėnesį Kaune įsikūrusi leidykla „Naujasis lankas“ išleido buvusios LR Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tės sudarytą knygą „Sodoma ir Gomora“. Knygą finansiškai parėmė N. Sadūnaitė ir A. Svarinskas, o platinti ėmėsi M. Murzos nacionaldarbininkai. Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ji padėta skyriuje „Medicija“, o knygos anotacijoje rašoma: „Knyga apie homoseksualumo priežastis, seksopatologiją, gėjų judėjimą ir pan.“

      Kiek kitaip apie šį leidinį kalba VLNDS (murzininkų) spaudos tarnyba: „Knygoje ,,Sodoma ir Gomora“ rašoma apie šiandien Lietuvoje ir visoje Europoje aktualią paleistuvystės problemą. Prisidengę „lygių galimybių“ bei ,,kitos orientacijos“ iškaba, šiandieniniai seksualiniai ištvirkėliai - gėjai ir lesbietės - siekia savo iškrypusį elgesį išplėsti už sveiko proto ribų“.

       Garsiausia, seniausia ir bene vienintelė fašistuojančių Lietuvos skinhedų muzikos grupė „Diktatūra“ š.m. rugsėjo 6 d. dalyvaus Lenkijoje vyksiančiame koncerte, skirtame neonacių judėjimo „Blood&Honour“ („Kraujas ir garbė“) įkūrėjo Iano Stuarto atminimui. Grupė „Diktatūra“, susikūrusi 1995 m. kovą, groja sunkią ir agresyvią „White power" muziką, kurią patys muzikantai linkę vadinti „patriotiniu metalu“. Per daugiau nei dešimtmetį grupė išleido nemažai kompaktinių plokštelių: „Metas", „TvarkOi!", „Tuzinas", „Mūsų - Jūsų", „Pasaulis apsivers", „Žemė“, „Baltai“, „Lietuvai“.

       1. Kas reikalauja panaikinti LR BK 170 straipsnį „Dėl tautinės nesantaikos kurstymo”?

       2. Kas reikalauja atsisakyti galimo baudžiamojo persekiojimo už „tautinę-patriotinę“ veiklą?

       3. Kas reikalauja sustabdyti imigraciją?

       4. Kas reikalauja Įvesti mokesčius darbdaviams už kiekvieną įdarbintą imigrantą?

       5. Kas reikalauja įtvirtinti privalomą „prigimtinę“ tautybę?

       Vėlų ketvirtadienio vakarą policijai teko malšinti darbininkų iš Kinijos ir lietuvių darbdavių konfliktą. Kaip pranešė LNK “Žinios”, konfliktas kilo apie 21 val., kai keli kinų darbininkai neleido iš Saulėtekio kiemo išvažiuoti juos iš statybų atvežusiam mikroautobusui. Mikroautobuse esantiems vyrams išsitraukus dujinį ginklą, į konflikto vietą buvo iškviesta policija. Konfliktą malšinti atvyko net keli policijos ekipažai. Aiškintis situaciją labai trukdė tai, kad tik vienas iš kinų darbininkų šiek tiek mokėjo anglų kalbą, visi kiti kalbėjo tik kiniškai.

      Mes, „Autonominio veiksmo“ laikraščio redakcija, savo požiūrį į šių metų rugpjūčio pradžios įvykius grindžiame tokias principais:

      1. Bet kokioje panašioje situacijoje Rusijos autonomai, anarchistai, komunistai, libertarai ir kairiųjų pažiūrų žmonės negali ir neturi palaikyti nei vienos iš konfliktuojančių pusių. Savo poziciją mes turime formuluoti remdamiesi internacionalumo principu. Norime pabrėžti, kad bet kuris karas, kurį Rusija vykdo svetimoje teritorijoje, yra iš esmės neteisingas. Reikia užkirsti kelią bet kokiam karui, kurį svetimoje teritorijoje vykdo bet kuri valstybė. Jei toks karas vis dėlto prasidėjo, vadinasi, politikai juo suinteresuoti.

       JAV televizijos kanalu „Fox News“ transliuojamos laidos metu tiesioginiame eteryje mergaitė, buvusi pačiame Gruzijos-P.Osetijos konflikto epicentre, padėkojo Rusijai už pagalbą, praneša ru.delfi.lt.

       Netikėtai laidos vedėjui tiesioginio eterio metu į laidą kartu su teta pakviesta 12 metų Amanda Kokoeva išreiškė nuomonę priešingą JAV masinės informacijos priemonėse vyraujančiai nuomonei.

alt       Portalo balsas.lt spec. korespondentas Tomas Čyvas kalbina Fronto partijos lyderį Algirdą Paleckį.

       - Klausantis Jūsų partijos naudojamos retorikos atrodo, kad ji daugeliu atvejų sutampa su tokių partijų kaip Tvarka ir teisingumas (TT), Darbo partijos (DP) lozungais. Kam rinkėjui rinktis naują partiją, kuri, anot apklausų, gali net ir neperlipti penkių procentų barjero?

       Perskaitęs „Lietuvos žiniose“ publikuotą žurnalistės Palmyros Krupenkaitės ir garsios sovietologės, Paryžiaus Sorbonos universiteto profesorės Françoise Thom pokalbį, pavadintą „Nemarus komunizmo virusas“, nusprendžiau apie tą „nemarų komunizmo virusą“ pareikšti ir savo nuomonę. Juo labiau kad šios sovietologės mintimis apie pokomunistinių valstybių problemas susidomėjau jau pačioje mūsų nepriklausomo gyvenimo pradžioje. Ypač sudomino jos prognozės apie finansinę oligarchiją, kuri tose valstybėse neišvengiamai tapsianti lemiama ekonomine ir politine jėga, kadangi esą ji glaudžiai susijusi su buvusia nomenk­latūra.