Vilniaus anarchistų grupės, veikusios 2005-2015 metais, svetainės archyvas, kuriame rasite daug informacijos anarchizmo teorijos ir praktikos klausimais

       Rugpjūčio 7-osios naktį, Pekino olimpiados atidarymo metu, Gruzijos prezidentas Saakašvilis įsakė atakuoti Cchinvalį, Pietų Osetijos sostinę.

       Oro bombardavimai ir antžeminės atakos buvo daug kur nukreiptos prieš civilinius taikinius, įskaitant gyvenamuosius namus, ligonines ir universitetus. Provincijos sostinė Cchinvalis buvo sugriauta. Atakų metu žuvo maždaug 1500 civilių gyventojų, tai patvirtina tiek Rusijos, tiek Vakarų šaltiniai. Oro ir artilerijos bombardavimas paliko provincijos sostinę be vandens, maisto, elektros ir dujų. Įbauginti civiliai gyventojai nurimus mūšiams ropojo iš rūsių į gatves, ieškodami maisto atsargų. Pagal įvairius pranešimus, maždaug 34000 Pietų Osetijos gyventojų pasitraukė į Rusiją.

       Tik prieš savaitę baigėsi operacija „Siera“ („Brimstone“). JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos karinės pajėgos Atlanto vandenyne žaidė karą. Taip jos ruošėsi Irano jūrų blokadai ir, tikėtina, karui Persų įlankoje. Didžiulėje operacijoje dalyvavo JAV lėktuvnešių ir ekspedicinių lėktuvnešių įgula, britų Karališkojo laivyno lėktuvnešių grupė, Prancūzijos povandeniniai laivai su branduoliniais užtaisais, daug JAV kreiserių, naikintuvų ir fregatų.

       Pagrindinis amerikiečių laivas „Theodore Roosevelt“ ir lėktuvnešių grupė kartu su laivu „Ronald Reagan“ ir dviem desanto įgulomis dabar yra nukreipta į Iraną ir vyksta ten iš Japonijos. Persų įlankos teritorijoje prie jų žada prisijungti dar du JAV laivai su įgulomis bei su JAV bendrininkaujančios Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos pajėgos. Minėtieji laivai dalyvavo minėtoje operacijoje „Siera“.

       Liūdnos gruzinų folkloro melodijos per Lietuvos nacionalinį radiją nesiliauja graudinusios nuo pat rugpjūčio 8-osios. Kalnų piemenų dainos, truputį primenančios lietuviškas raudas, tarsi vėl ir vėl primena, kad gruzinai, kaip ir lietuviai – daug iškentusi tauta, o  dabar dar labiau kenčia ir rauda.  Šiandien per nacionalinį radiją girdėjau gruzinišką Ravelio „Bolero“ interpretaciją (irgi rūsčiai liūdną), kuri turėjo pasufleruoti, kad Gruzija – Europos  kultūros dalis. Subtili meninė propaganda, pamaniau:)

 

       Dar pamaniau, kad taip bandoma pasakyti, kad visi lietuviai yra už Gruziją ir kad rusų reikia ne tik nemylėti, bet gal ir atsisakyti jų muzikos. Ir tada su užuojauta pagalvojau apie Kristupo festivalio organizatorius, kurie jau išleido pinigus rusų balalaikininko O. Gitlino kelionpinigiams: jis jau atvyksta į Vilnių ir poryt koncertuos pagal seniai suplanuotą programą.

      Pietų Osetija 1992-aisiais pasitelkė Pabaltijo valstybių Estijos, Latvijos ir Lietuvos patirtį, pasinaudojo tautų apsisprendimo teise, paskelbė referendumą ir atsiskyrė nuo Gruzijos. Už neprikalusomybę nuo Gruzijos pietų osetinai dar kartą vieningai balsavo 2006 metais. Tačiau Gruzijos valdžia naujos šalies nepripažino ir nepripažįsta nuo pat 1992-ųjų nuolat vyksta Pietų Osetijos ir Gruzijos valdžios konfliktai.

         Šis straipsnis buvo skirtas interneto portalui delfi.lt, tačiau portalo redakcija jį atmetė.

         Klausimas: jeigu visiems buvo aišku kaip dieną ir M. Saakašvilis (kad ir kokia jo proto būklė) žinojo, kad kareivėlių stumdymas Cchinvalyje sukels masinį kraujo praliejimą ir nesustabdomą rusų agresiją, KODĖL DŽIGITAI NUSPRENDĖ PAMOJUOTI PISTOLETAIS? Atsakymas paprastas: todėl kad dabar, kai kraujas jau liejasi laisvai, o rusų agresija iš tiesų nebesustabdoma, M. Saakašvilio režimas gali džiaugtis PASTOVIU PATEISINIMU AMŽINAI „YPATINGAJAI PADĖČIAI“ ir „karo stoviui“, taigi ir tolesniems džigitiškiems pasirodymams.

         Kalbėdamas per valstybės radiją konservatorių siela V. Landsbergis beveik neslėpė, kad jis – už karinį sprendimą Pietų Osetijoje. Kitiems konservatoriams krizė Gruzijoje irgi tapo eiline proga pasimasturbuoti apie tautinės tapatybės gynimą ir „pasaulio prievolę“ jėga ginti konservatoriškas fantazijas.

       Prieš kelias dienas naujienų agentūra BNS išplatino informacinį pranešimą „Nacių simbolika draudžiama, ideologija nevaržomai skleidžiama internete“, kurį tuojau pat paviešino lrytas.lt, alfa.lt ir kiti didžiosios korporacinės žiniasklaidos portalai. Ypač stipriai sureagavo pats didžiausias internetinis dienraštis delfi.lt. Vakar, rugpjūčio 6 d., jame buvo patalpintas Eglės Digrytės straipsnis „Nacionaldarbininkų judėjimas – su nacizmo prieskoniu?“, o šiandien Dainiaus Žalimo tekstas „Kodėl Lietuvoje atvirai veikia nacių partija?“ Sukruto ir Murzos neonaciams prijaučiantys fašistuojantys „patriotai“ iš interneto svetainės patriotai.lt Korporacinės žiniasklaidos pranešimus jie vadina „ataka, panašia į tą, kuri buvo nukreipta prieš Kovo 11-osios eiseną“ ir ragina STT pareigūnus domėtis ne Murzos naciais, o „teroristinę veiklą viešai propaguojančios“ svetainės anarchija.lt veikla. Anarchija.lt redakcinė kolegija smerkia tokius šmeižikiškus kaltinimus ir atsakingai pareiškia, kad jokios teroristinės veiklos niekada nepropagavo ir nežada propaguoti. Galbūt nesupratingiems „patriotams“ užkliuvo Lietuvos anarchistų meninės akcijos, kurias mes patys kartais įvardijame „meniniu ir kultūriniu terorizmu“. Istorija parodys, kas tikrieji teroristai: „murzininkai su patriotais“, terorizuojantys kitataučius ir kitaminčius, rengiantys nacistinius maršus miestuose ir sukarintas stovyklas miškuose, ar anarchistinio požiūrio žmonės, besipriešinantys diskriminacijai, hierarchijai ir priespaudai, kovojantys už žmonių teises, solidarumą ir tarpusavio pagalbą.

       Anarchija.lt redakcinė kolegija, 2008.08.07

      Š.m. rugpjūčio 10 d. Rusijos libertarų organizacija „Autonominis veiksmas“ (rus. - „Автономное действие“) iššplatino pareiškimą, kuriame kviečia aktyviai priešintis naujo Šaltojo karo apraiškoms Kaukaze. Susipažinkite su manifesto turiniu.

      Konfliktas, kuris augo visą savaitę, rugpjūčio 7-8 naktį perėjo į naują etapą, kai Gruzija pradėjo stambų nepripažintos Pietų Osetijos sostinės Cchinvalio puolimą. Iš tikrųjų tai tik paskutinis žingsnis pagal ilgai besivysčiusį scenarijų, kuris akivaizdžiai parodė, kad taika nereikalinga nei Rusijos, nei Gruzijos elitui.

      Kol kas sunku vertinti, ar Gruzijos puolimo tikslas yra „trumpas ir pergalingas karas“, ar tik vieša jėgos demonstracija, tačiau nekyla jokių abejonių, kad karas nebus nei trumpas, nei pergalingas. Gruzijos vadovybė galbūt tikėjosi, kad jai jau pakanka sąjungininkų Vakarų stovykloje, kurie suteiks jai realią, o ne simbolinę pagalbą saugant „šalies vientisumą“. Galbūt ji tikėjosi, kad modernizuota gruzinų armija sutriuškins Pietų Osetijos savanorius greičiau, nei Rusija suspės ateiti šiems į pagalbą. Galbūt ji manė, kad Rusija ne visiškai pasiruošusi dideliam karui dėl mažos neturtingos provincijos. Tačiau šie vertinimai buvo greičiausiai klaidingi, todėl Gruzijos veiksmai šiandien suteikė pretekstą džiūgauti visiema Rusijos reakcionieriams nuo Kremliaus statytinių iki ultradešiniųjų, kurie visai neseniai mušė ir žudė osetinus Maskvoje bei kituose miestuose dėl jų „neslaviškos kilmės“. Nežiūrint to, kaip baigsis šis karas, jo nugalėtojai jau šiandien yra Rusijos militaristai, nacionalistai, fašistai ir valstybininkai. O taikūs Pietų Osetijos ir Gruzijos gyventojai jame pralaimėjo.

       „Iki“ tinklo vadovybė skuba iš darbo atleisti dar vieną savo darbuotojų profesinės sąjungos valdybos narę. Šįkart dvi drausmines nuobaudas UAB „Palink“ skyrė Užupyje įsikūrusio „Ikiuko“ vadovei Oksanai Michalevič. Profesinei sąjungai užprotestavus drausminių nuobaudų skyrimą, byla atsidūrė teisme. Profsąjungą remiantys „Naujosios kairės 95“ nariai įsitikinę, kad verslininkai siekia sunaikinti darbuotojų susivienijimą, o jo aktyvistus šmeižia išnaudodami vietos bendruomenes.


       Prieš anksčiau atleistą profsąjungos įkūrėją, buvusią Kalvarijų gatvės „Ikiuko“ vadovę Galiną Proskuriną – net trys UAB „Palink“ samdyti advokatai. Įmonė siekia, kad teismo procesai prieš profsąjungą ir jos narius vyktų už uždarų durų.

        Penktadienis, rugpjūčio 8 d.

        Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus nuomone, Gruzijoje įsiplieskęs karinės įtampos židinys turi kelti rūpestį tarptautinei bendruomenei. Pastarieji įvykiai liudija, kad situacija sunkiai valdoma, nes Rusijos taikdariai Pietų Osetijoje neatlieka jiems patikėtos misijos. Prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad Lietuva rėmė ir remia Gruzijos teritorinį vientisumą ir kartu ragina sustabdyti karinius veiksmus, visais įmanomais būdais ieškoti taikaus konflikto sprendimo.

       Vakarų žiniasklaida su didelėmis fanfaromis sutiko žinią, kad Serbijos valdžia areštavo Bosnijos serbų nacionalistų lyderį Radovaną Karadžičių, kaltinamą karo nusikaltimais praeito dešimtmečio buvusios Jugoslavijos teritorijoje vykusiuose karuose.

       Karadžičių ir Bosnijos serbų karo vadas Ratko Mladičių, dar esantį laisvėje, Hagoje įsikūręs Tarptautinis Tribunolas, tyrinėjantis nusikaltimus buvusioje Jugoslavijos teritorijoje (ICTY) kaltina karo nusikaltimais Sarajevo apgulties metu, kurios metu žuvo maždaug 11000 žmonių, ir 8000 musulmonų vyrų ir berniukų skerdynėmis Srebrenicos mieste.

       Šį sekmadienio, rugpjūčio 10 d., rytą į Lietuvos ir Vilniaus žydų bendruomenės būstinę (Pylimo g. 4, Vilnius) susirinkę žydai rado nacistiniais simboliais išpieštą būstinės fasadą. Raudonais, žaliais dažais ištepliotos durys, langai. Sienos aprašinėtos žydus smerkiančiais šūkiais „Juden raus“, o greta jų - ir Lietuvos gediminaičių stulpais. Apie įvykį pranešė 8 val. policijai paskambinęs praeivis. Policija surado pastatą saugantį sargą, tačiau jis tvirtina nieko nematęs ir negirdėjęs. Pastate, kurį naktį išniekino vandalai, įsikūrusi Lietuvos žydų bendruomenė ir Valstybinis žydų muziejus. Iki 1940 m. šiame pastate veikė žydų gimnazija.

        Diskriminaciją kurstantiems ir neapykantą skatinantiems interneto portalų komentatoriams ruošiamas naujas apynasris. Grupė Seimo narių siūlo pavesti Lietuvos žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai nuolat kontroliuoti komentarus internete bei patikslinti „nuomonės“ ir „neapykantą kurstančios informacijos“ sąvokas – esą tada būtų lengviau nubausti viešojoje erdvėje siautėjančius chuliganus.

        Pasak Žmogaus teisių komiteto narės Laimos Mogenienės, pastaruoju metu itin aktualia problema tampa internetiniuose portaluose spausdinami komentarai, kuriuose atvirai yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.