Vilniaus anarchistų grupės, veikusios 2005-2015 metais, svetainės archyvas, kuriame rasite daug informacijos anarchizmo teorijos ir praktikos klausimais

      Š.m. gegužės 15 d. rytiniame posėdyje LR Seimas svarstė Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projektą  ir jam pritarė. Balsavo Seimo narių: 92 iš 141. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 9, susilaikė 14. Koncepcijos projektui pritarta.

      Š.m. gegužės 16 d. katalikiškas portalas bernardinai.lt išspausdino straipsnį „Rinkėjų dėmesiui: Seimo nariai, nepalaikę Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projekto”, kuriame, pasak svetainės administracijos, pateikiamas sąrašas parlamentarų, kurie pasisako prieš santuoką.

      Žvelgiant pro savo namų langą į toli blyškiai šmėžuojančią Gedimino pilį, bet labai ryškiai šviečiančius naujuosius Vilniaus dangoraižius, dilgteli kažkur paširdžiuose: tikriausiai turime patį patriarchališkiausią ir konservatyviausią Seimą per visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį. Nors tapome Europos Sąjungos dalimi, juodosios Patriarchato jėgos su moterimis ir tautinių mažumų atstovais priešakyje sukilo į kovą prieš viską, kas demokratiška, socialiai teisinga, jautru. Prieš viską, kas neciniška, grįsta užuojauta ir Kito ar Kitokio supratimu. Valio, Lietuvos piliečiai, turime pačią ciniškiausią valdžią, kokią tik galėtume įsivaizduoti!

       2008 m. birželio 8 d. Maskvos viešbutyje „Kosmosas” vykusios konferencijos „Naujas politinis nacionalizmas” metu 4 Rusijos ultranacionalistų grupuotės sudarė koalicijos paktą ir pasirašė bendrą memorandumą. Vadinamąjį „Birželio 8-osios paktą” pasirašė: oficialiai neužregistruota politinė partija „Didžioji Rusija”, Judėjimas prieš nelegalią imigraciją (ДПНИ), Nacionalinis rusų išsilaisvinimo judėjimas (НАРОД) ir Visuomeninis rusų judėjimas (РОД). Šalys susitarė keistis informacija, koordinuoti veiklą ir kartu kovoti prieš rusofobijos apraiškas. Tačiau svarbiausias Rusijos nacionalistų vienijimosi tikslas sutelkti visas pajėgas būsimiems Dūmos rinkimams. Nacionalinio rusų išsilaisvinimo judėjimo vadovas Aleksejus Navalnyj pareiškė: „Mus vienija supratimas, kad nacionalistai turi dalyvauti rinkimuose. Stichiškas nacionalizmas būdingas 70 procentų Rusijos gyventojų, tačiau politiškai šis nacionalizmas niekaip neatstovaujamas”.

    Š.m. gegužės 24 d. įsteigta politinė partija „Profesinių sąjungų centras“. 1260 steigėjai arba jų atstovai steigiamojoje konferencijoje išrinko valdymo organus, patvirtino įstatus ir veiklos programą. Partijos  pirmininku išrinktas Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ vadovas Kęstutis Juknis. „Sandraugos“ pranešime spaudai teigiama, kad šalyje profesinių sąjungų teisės varžomos, o darbdaviai tuo tarpu „gaudami milžiniškus pelnus ne tik daro įtaką politinei valdžiai, bet ir patys dalyvauja įstatymų priėmime“.

       2008 m. birželio 5 d. LR Seimas pritarė parlamentaro Egidijaus Klumbio ir jį rėmusių konservatorių, darbiečių bei tvarkiečių siūlomai naujai Lygių galimybių įstatymo redakcijai, kuri susiaurina žmogaus teises ir įtvirtina diskriminaciją dėl amžiaus, negalios ir lytinės orientacijos. Nuo šiol Lietuvoje nebus galima net pasiskųsti, jei, motyvuojant vien tik amžiumi, į darbą nebus priimtas pensininkas ar studentas. Net  teorinę galimybę ginti savo žmogiškąjį orumą dėl diskriminuojančių veiksmų prarado neįgalieji. Ši įstatymo pataisa toliau skatins priešišką visuomenės požiūrį į netradicinės orientacijos žmones. LR Seimas, ir toliau vykdydamas valstybinę socialinių atskirčių didinimo ir netolerancijos skatinimo politiką, šia įstatymo redakcija skaudžiai smogė patiems jautriausiems Lietuvos sociumo sluoksniams neįgaliesiems, GLBT atstovams, jaunimui ir pagyvenusio amžiaus žmonėms.

     Nuo pat pradžių nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” ideologija buvo paremta principu „pinigai į priekį, apie renginius galvosime vėliau”. Kaip rodo „Atgimimo” tyrimas, šis brangiausias nepriklausomos Lietuvos kultūrinis projektas įtartinai kuriamas po Liberalų ir centro sąjungos sparnu.

      [...] Istorikui nepridera nutylėti ir kitų lietuviškojo disidento silpnybių. Aktyvesnieji veikėjai – tiek „organiškojo darbo“ baruose, tiek pogrindyje – beveik be išimties ribojosi kova už lietuviškąjį tautinį identitetą. Tam identitetui kylantys pavojai būdavo net perdedami. Komunistinė valdžia ne tiek naikino, kiek kastravo tautas – draudė nepriklausomo valstybingumo ir demokratijos idėjas, bet po J.Stalino mirties neypač varžė etniškumą. Vadinamoji „tautinė savigyna“, kurią dauguma lietuvių inteligentijos suvokė kaip šventą pareigą ir skyrė jai savo geriausias jėgas, deja, neretai persipynė su antimoderniomis nuostatomis, provinciška izoliacionistine pozicija, šovinizmo, ksenofobijos ir net rasizmo elementais.

     Žmogaus teisių problema tapo pagrindine žiniasklaidos dezinformacijos tema. Kinija nėra žmogaus teisių pavyzdys, tačiau ne ką geresnis jų pavyzdys yra JAV ir jų nepriekaištingi britų sąjungininkai, atsakingi už didžiulius karo nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus Irake ir visame pasaulyje. JAV ir jų sąjungininkai, kurie praktikuoja kankinimus, politines žmogžudystes ir kuria slaptus kalėjimus, toliau pristatomi visuomenės nuomonei kaip Vakarų demokratijos modelis, kurį turi kopijuoti besivystančios šalys.

       Š.m. birželio 2 d. Rusijos Dūmos deputatai svarstė bendrą 16 įstatymų paketą, kuriuo nuo 2009 metų Rusijoje bus vykdoma valstybinė jaunosios kartos auklėjimo koncepcija. Kaip pransša laikraštis „Kommersant”, šiais įstatymais siūloma uždrausti nepilnamečiams laisvai naudotis internetu (bus sudaryti „juodieji” interneto svetainių sąrašai), siųsti SMS žinutes pamokų metu, vaikščioti gatvėmis po 22 valandos vakaro ir švęsti „svetimas” šventes - Helovyną bei švento Valentino dieną. Ypatingas dėmesys koncepcijoje skiriamas „seksualiniams iškrypimams”, prie kurių deputatai priskyrė homoseksualumą ir biseksualumą.

    Vakar, gegužės 27 d., įspėjamąjį streiką dėl atlyginimų didinimo surengė Lenkijos mokytojų profsąjungos. Jame dalyvavo 70 - 90 proc. lenkų mokytojų, praneša Lenkijos radijas. Lenkijos pedagogai siekia, kad iki 2010-ųjų gautų 50 proc. didesnį atlyginimą ir būtų paliktos dabartinės privilegijos, t.y. teisė anksčiau išeiti į pensiją ir išsaugoti vienam etatui numatytų 18 kontaktinių valandų per savaitę krūvį. Dabar valdžia siūlo vienam etatui nustatyti 27 val. darbo krūvį. Jauni Lenkijos pedagogai iš pradžių gauna 1 tūkst. 218 zlotų (352 eurų) atlyginimą, o turintys ilgą darbo stažą – 2 tūkst. 200 zlotų (635 eurus). Tai yra mažiau už vidutinę algą, kuri šiuo metu siekia 3 tūkst. zlotų (866 eurus).

       Š.m. birželio 4 d. Prancūzijos, Ispanijos, Italijos ir Portugalijos žvejai surengė protesto akciją prie Europos Parlamento būstinės Briuselyje.  Jie protestavo prieš didėjančias kuro kainas Europoje ir reikalavo peržiūrėti ES direktyvą, kuri riboja ES šalių vyriausybių teikiamą finansines subsidijas žvejyba užsiimantiems žmonėms. Protesto akcijoje dalyvavo nuo 200 (Le Figaro duomenimis) iki 400 (taip praneša Associated Press) žvejų. Demonstrantai daužė Europos Sąjungos administracinių pastatų langus, degino automobilius, simboliškai sudegino ES vėliavą. Kad nuramintų įsisiautėjusius demonstrantus, policija panaudojo vandensvydžius ir gumines lazdas.
     Paskutiniu metu santuokos tema tapo ypač aktuali. Daug kalbama apie sąvokas, paprasčiausius žodžius, bet vis mažiau atkreipiamas dėmesys į žymiai svarbesnius dalykus. Kas vis dėlto yra santuoka? Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas skelbia: 1. Santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. 2. Vyras ir moteris, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę santuoką, yra sutuoktiniai. Pažvelkime ką mums apie tai sako Lietuvos Respublikos Konstitucija: Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.